BArn Blir sett: kari-Mette fjell og ezzat sadegh, som jobber med barna på krisesenteret, er glad for at barn blir inkludert i veiledningen på en helt annen måte enn de ble før. 22 temahefte-38