krIseseNter repArerer: ezzat sadegh, forteller at mange kvinner føler at de er redusert som menneske og mamma når de kommer på krisesenter. sadeghs oppdrag er å reparere, og få kvinnene til å føle seg som en god forelder igjen. som går på samspill mellom mor og barn, istedenfor å sette barnet vekk mens vi snakker med mor. Gudskjelov for det! Da jeg begynte her, drev jeg mye med barnepass. Men barna trenger en sterk og trygg voksen, og vi gir foreldreveiledning for å styrke mor, sier Sadegh. Hun forteller at mange kvinner opplever at de er redusert som menneske og som mamma når de kommer på krisesenter etter mye kaos i livet sitt. Sadeghs oppdrag er å reparere, og få kvinnene til å se barna sine og føle seg som gode foreldre igjen. Bedre tiltak rundt ansattes helse På tross av liten tid til miljøarbeid og færre ansatte, er det ting som det siste tiåret har blitt bedre, for eksempel at politiet tar vold i nære relasjoner mye mer på alvor enn før, forteller Fjell. – Etter at krisesentrene ble interkommunale selskaper i 2008, er de ansatte pålagt å fylle ut mange flere skjemaer enn før, men det er ikke entydig negativt. Statistikk er viktig for oss, vi skal kunne vise frem hva vi driver med. Men noe hopper vi over. Vi skal for eksempel føre opp telefonhenvendelser og huke av hva vi snakker om underveis i den. Men det har vi ikke kapasitet til, sier Fjell. En annen endring er søkelyset på sekundærtraumatisering. – Det vil si at de som jobber her selv kan få traumer av alt de hører og ser. De siste årene har vi fått mer kunnskap om dette, forteller Fjell. Hun forteller at det som holder dagens ansatte friske, er at de setter av tid til å snakke sammen. I motsetning til tidligere år, foregår dette i dag i systematiske refleksjonsgrupper. – For 15 år siden hadde vi mer tid til å snakke sammen mellom slagene. I dag er hverdagen mer travel, og vi må sette dette i system, sier Fjell. I tillegg har de en ekstern psykologspesialist som gir faglig veiledning, og en prest som er tilgjengelig for dem. – Og vi slipper i alle fall stoppeklokka her. Den skal vi aldri innføre, avslutter KariMette Fjell. temahefte-38