skjerMtolk: tolkesentralen tilbyr også telefontolking og skjermtolking. disse metodene brukes som et supplement til frammøtetolking. på skjermen ser vi somalisk tolk lul hassan kulmiye i samtale med kolleger på tolkesentralen. kvalifiserte tolker sikrer likeverdige tjenester Kommunikasjon er en forutsetning i arbeid med mennesker, men når vi snakker ulike språk er det vanskelig å nå fram til hverandre. Konsekvensene kan bli så alvorlige at liv går tapt. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK 26 temahefte-38