FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR DEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON FAGBLADETS TEMAHEFTER GIR DEG UTFORDRINGER, KUNNSKAP OG INSPIRASJON tema I temaheftene går Fagbladet dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeids situasjonen til medlemmer i Fagforbundet. Som sosialarbeider er det hefter som har kommet tidligere du kan ha god nytte av. LIKEBEHANDLING må være utgangspunktet for den offentlige satsingen på barnevern. MILJØARBEID er ikke en teknisk tjeneste der yrkes- utøveren kan slå av og på tjenestene. Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene erGRATIS! temahefte-38