sosialt arbeid 31 handler om å minske risiko eller forebygge blir arbeidet fort problemfokusert. – Vi må bli flinkere til å se på muligheter og kapasitet. Ta allmennlegen som har en pasient med alvorlige plager og store smerter, som det er vanskelig å gjøre noe med. En helsefremmende lege vil si til pasienten: «Jeg vil veldig gjerne høre hvordan du har taklet vanskelige situasjoner før i livet? Hva er ressursene dine? Vi kan ikke kjempe mot plagene dine uten at vi kobler inn dine ressurser.» – En slik legekonsultasjon tar mer tid, men et sykt menneske er mer enn et sykt menneske. Leger og andre hjelpere må bli flinkere til å tenke helsefremming ved å bruke ressursene folk har. Det kommer selvsagt i tillegg til medisin og terapi. Mens vi tar oss av plagene og smertene, må vi samtidig ta i bruk de personlige egenskapene som gjør personen sterkere. – Du går snart av med pensjon. Hvordan skal det framtidige helsefremmende samfunnet se ut? – Uten tvil veldig likt det Norge vi lever i. Husk at jeg er fra USA med mange års fartstid rundt omkring i verden. Hvis vi sammenlikner situasjonen for helsefremmende arbeid i USA og i Norge, er Norge nesten perfekt. Forutsetningene for å fremme helse er så bra. Det må vi beholde. Vi må kjempe for det vi har. – Helsefremmende arbeid blir en mer og mer sentral del av samtalen rundt tjenestebordet i kommunen. Folk som før i tiden aldri ville møttes, sitter nå sammen for å diskutere hvordan kommunen skal ta hensyn til at utbygginger tar hensyn til folks helse. – Jeg er ikke bekymret for framtida om vi fortsetter å gå langs den stien vi er på nå. temahefte-38