MAnGe tAnker: tidligere kreftpasient, live Marstein, og barneansvarlig og sykepleier ved onkologisk avdeling på Ahus, unn-Cathrin Buvarp, har delt mange timer og tanker sammen de månedene Marstein fikk cellegift på sykehuset. når mor eller far er syk Hvert år opplever 3500 barn og unge at kreft rammer noen i nærmeste familie. Irma og Vemund fikk hjelp av en barneansvarlig på sykehuset da moren fikk cellegiftbehandling. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M SUNDT Live Marstein kom alene til sin første behandling med Trygghet cellegift. Den andre gangen var begge barna med. To sykepleiere var med. En tok seg av Marstein, den – Vi fikk et lyst og trivelig rom med barnetegninger andre forklarte og hjalp Irma (7) og Vemund (5) med på veggene, tegnesaker og leker. Jeg satt i en stol og veneflon og posen med cellegift til dukken Kasper. fikk cellegift og barna fikk legge veneflon på en egen De lærte om kreft og historien rundt kjemoterapi og dukke og gi den medisiner med sprøyte, sier Marstein. medisinen som spiser opp kreften. 32 temahefte-38