Lær Mer geNereLL fagutvIkLINg profesjonell utvikling og faglig veiledning Karin Killén Miljøterapiboken – Mentalisering som holdning og handling Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt psykIsk HeLse Og rus underteksten. psykoanalytisk terapi i praksis Gullestad SE & Killingmo B (2005/ 2013) Universitets forlaget rusomsorg i praksis En antologi om Retrettens kunnskapsplattform og effekt Retretten fellesskapet som metode: Miljøterapi og evaluering i behandling av rusmisbrukere Dag Furuholmen, Arne S. Andresen barN short term 12, en film fra 2013 om livet på en barnevernsinstitusjon. Regissør Destin Daniel Cretton. i for store sko Barn og unge forteller hvordan det er å vokse opp med syk mamma eller pappa. Boka har også innlegg fra fagfolk Hertevig forlag Meg også Tytti Solantaus. Aktivitetsbok for barn som pårørende Universitetsforlaget Miljøterapi med barn og unge – organisasjonen som terapeut Erik Larsen Voksne for barn hvordan hjelper jeg barnet mitt? Tytti Solantaus, Håndbok for foreldre med psykiske problemer Voksne for barn tOLkINg ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsomradet www.tolkeportalen.no funksjonsheMMinG hva er funksjons hemming Jan Tøssebro Universitets forlaget Øyeblikk – samhandling og helhetlig tilbud i møte med barn som ikke har livet foran seg Marit Elin Hansen Boka er gratis og kan bestilles ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger fagfOrbuNdet håndbøker for ulike yrkesgrupper stopp opp— si fra! Avviksmelding og varsling i helse-og omsorgstjenesten Miljøarbeid for en bedre hverdag Terapeutisk konflikthåndtering Assistenten Håndbok for assistenter i helse- og sosialsektoren dialogkort: • Etiske dilemmaer i miljøarbeid • Etikk i barnevernet • Etikk i rusomsorg og psykisk helsevern • Etikk i barne- og ungdomshjem Materiell kan bestilles på: fagforbundet.no temahefte-38