2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektmedarbeidere: Nina Berggren Monsen og Ellen Stai. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg/svovel.no. layout: Nylund Larsen AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 8. september 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak < 3 Leder < 4–7 Lokal innsats stanset storbrannen i Flatanger < 8–9 Bent C. Braskerud: Grønne tak < 10–11 Ekstreme regnskyll: Store utfordringer - felles ansvar < 12–13 Vann- og avløp: Smart og smidig etat < 14–16 Kampen om avfallet < 17–19 Carlo Aall: Klimaendringene krever en sterk offentlig sektor < 20–23 Grønn teknologi: Høster tomater og energi < 24–28 Grønne busser: Trøblete ferd mot fossilfri framtid < 29–31 Bedre vann-skjøtsel i Bergen < 32–33 Fortett med vett < 35 Lær mer Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 20-23 24-28 10-11 2 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektmedarbeidere: Nina Berggren Monsen og Ellen Stai. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg/svovel.no. layout: Nylund Larsen AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 8. september 2015. Last ned dette og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak < 3 Leder < 4–7 Lokal innsats stanset storbrannen i Flatanger < 8–9 Bent C. Braskerud: Grønne tak < 10–11 Ekstreme regnskyll: Store utfordringer - felles ansvar < 12–13 Vann- og avløp: Smart og smidig etat < 14–16 Kampen om avfallet < 17–19 Carlo Aall: Klimaendringene krever en sterk offentlig sektor < 20–23 Grønn teknologi: Høster tomater og energi < 24–28 Grønne busser: Trøblete ferd mot fossilfri framtid < 29–31 Bedre vann-skjøtsel i Bergen < 32–33 Fortett med vett < 35 Lær mer Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. 20-23 24-28 10-11 temahefte-39