LeDer et grønt skifte må komme Fem år er gått siden Fagbladets forrige SST-temahefte om klima, og vi kan slå fast at endringene skjer raskere enn noen forestilte seg den gangen. I 2010 fremhevet vi biogass som det store fram skrittet innenfor kollektivtrafikken; i dette heftet forteller Ruter at de anser biogass for å være en over gangsløsning på veien mot full elektrifisering. Varmere, våtere, villere var tittelen på temaheftet som kom i 2007. Den spådommen har slått til med full tyngde. Driftsteknikere i vann- og avløpsetatene, gartnere og anleggsarbeidere registrerer at det regner oftere og kraftigere enn før. Det er de som må rydde opp når underdimensjonerte rør blir sprengt og bekker blir flomdigre elver som feier med seg hus, trær og veier. Heldigvis fins det løsninger på flere av dagens utfordringer. For eksempel kan bekker graves opp så de ikke sprenger rørene når det regner, men tvert imot beriker miljøet. Håsteinarparken i Bergen er et flott eksempel du kan lese om her. Menneskehetens utrolige utvikling har vært mulig fordi jordas klima de siste 5000 årene har vært usedvanlig stabilt. Men i kjølvannet av den industrielle revolusjon har menneskelig grådighet og overmot satt alt på spill. Ferske rapporter forteller at det høyst sannsynlig ikke lenger er mulig å begrense oppvarmingen til de to gradene FNs klimapanel har satt som mål. I verste fall går vi mot en oppvarming på fem-sju grader innen århundret er omme. Det er en temperaturøkning kloden aldri tidligere har opplevd, og det eneste vi kan være sikker på er at det blir en hard landing. Et helhetlig grønt skifte er en langsiktig og møysommelig prosess som ikke nødvendigvis kaster så mye av seg i kroner og øre, men er avgjørende i et helt annet regnskap. Dessverre har vi en offentlig sektor som stadig mer bygger på at tjenesteytingen skal være lønnsom. Skal vi som samfunn takle klimakrisa, må vi velge politikere som forstår at klimasaken krever løsninger og avgjørelser vi ikke ser virkningene av før det har gått lang tid. Det grønne skiftet må komme hvis våre barnebarn skal ha en sjanse til å oppleve verden slik vi kjenner den. grønne løsninger 3 kirsTi knudsen ansvarlig redaktør temahefte-39