Større braNNfare sTAnseT BrAnnen: Brannkonstabel og utrykningsleder Tor roald lindseth (t v) og brannkonstabel narve iversen kjempet mot storbrannen helt fra starten i januar 2014. nå har mannskapet fått nye brannklær, og brannbilen fra 1996 skal snart skiftes ut. Det striregner hele vegen opp gjennom Nord- Trøndelag, slik det har gjort nærmest uavbrutt i et par måneder denne forsommeren. Men i Flatanger ytterst mot storhavet på Trøndelagskysten stilner uværet, og det blir solgløtt. Det er nesten så værgudene kommer med en liten påskjønnelse etter alt folk har opplevd her ute. For Flatanger kommune har vært rammet av mer ekstremvær enn de fleste. En tusenårsflom i 2006 feide med seg veger, bruer og boliger. Så kom tørken, og i januar 2014 måtte lokale brannfolk kjempe mot Norges største brann siden andre verdenskrig. Det var natt til 28. januar i 2014 at en lavspentlinje falt ned mellom to feriehus på tynt befolkede Uran i Flatanger. Gnister fra ledningen antente et terreng som var knusktørt etter uker med vind og manglende nedbør. Brannen spredte seg med rekordfart på den store Sørneshalvøya. Til tross for at det lokale brannvesenet fikk bistand fra Trondheim i sør til Brønnøysund i nord, gikk 64 bygninger tapt. Nesten som på film – Da brannen kom i retur den første morgenen, med eksplosjoner og flammende gassballer på opptil ti meter i diameter som kom rullende nedover fjellsiden, var det omtrent som å være med i en science fictionfilm, sier Tor Roald Lindseth. –Du må være iskald for å utføre det du skal. Samtidig føler man seg liten når hele landskapet står i fyr. Du kan si jeg fikk en flying start som brannmann, sier Narve Iversen. Han hadde bare vært i etaten et halvt års tid før katastrofen inntraff, men er fortsatt brannmann. Begge er ansatt på heltid som vaktmestere i kommunene, med ansvar for henholdsvis det tekniske og bygg og anlegg. Brannmenn er de svært sjelden, for heldigvis brenner det nesten aldri i Flatanger. I den lille kommunen med 1120 innbyggere har etaten mellom fem og ti utrykninger i året, men det skyldes sjelden brann. Brannsjef Hans Petter Haukø forteller at det vanligvis går flere år mellom hver boligbrann. I likhet med Lindseth og Iversen var han med fra starten på storbrannen i fjor. En innsats og en opplevelse de aldri kommer til å glemme. Ekstreme værforhold Brannetaten i Flatanger består av 16 mann, pluss tre desentraliserte depotstyrker med seks personer hver. 30 var hjemme og rykket ut da storbrannen startet. Selv om Flatanger er bitteliten i folketall er den desto større i utstrekning. Fra kommunesenteret Lauvsnes, der brannstasjonen ligger, tar det anslagsvis en time å kjøre til kommunens ytterpunkt både i nord og i sør. Sørneshalvøya ligger lengst i sør, og brannbilen var framme etter 50 minutter. Da var evakueringen for lengst i gang. – De som bodde der ute var usikre, men det var ikke vi. Vi fikk tidlig en formening om at dette kom < HAndleT rAskT: Brannsjefen i Flatanger, Hans Petter Haukø, sørget for å evakuere folk og dyr før brannen sperret den eneste veien ut. grønne løsninger 5 temahefte-39