til å bli en storbrann som det ble vanskelig å stoppe. Og det var bare en veg ut av halvøya. Den måtte vi holde åpen til alle var evakuert, sier brannsjef Hans Petter Haukø. Det hadde blåst en sterk vind i månedsvis da gnister antente terrenget i Flatanger. Ikke var det snødekke heller, og ikke frost i bakken. Forholdene var helt uvanlige for januar og de verst tenkelige for en brann. Som altså raste fram og tilbake i tre uker før marerittet var over. Lokal beredskap avgjørende Brannfolkene i Flatanger fikk bistand fra hele Midt Norge, fra blant annet redningshelikopter, brannhelikopter og Forsvaret som stilte med kystvaktskip og varmesøkende kamera. Likevel er de ikke i tvil om at den lokale satsingen på sikkerhet og beredskap var helt grunnleggende for innsatsen. Brannsjef Haukø er skeptisk til sentraliseringen han mener sTOre TAP: Tor roald lindseth, narve iversen og brannsjef Hans Petter Haukø (t h) med kart pågår nå. over sørneshalvøya i Flatanger der 64 hus ble flammenes rov. sATser PÅ nYTT: ekteparet lillian og nils engbakken er siste fastboende i det tidligere fiskeværet småværet og mistet alt de eide i brannen. nå bygger de alt opp igjen og satser videre på reiseliv og fisketurisme. 6 temahefte-39