store utfordringer – felles ansvar Mer VAnn: driftstekniker glenn Ytterdahl og sommervikar guro stokseth er sikre på at klimaendringene er menneskeskapt. Her ved lysakerelva i Oslo. store utfordringer – felles ansvar Mer VAnn: driftstekniker glenn Ytterdahl og sommervikar guro stokseth er sikre på at klimaendringene er menneskeskapt. Her ved lysakerelva i Oslo. Ansatte i vann-og avløpsetatene får den nye virkeligheten i fanget. Klimaendringer og ekstremnedbør er et hett tema i lunsjpausen. Nå vil de at folk flest tar mer ansvar for sitt eget nedfall. Tekst: JARLE SAMuELSBERG Foto: WERNER JuVIK 10 grønne løsninger temahefte-39