grønne løsninger 14 Ned fra vekta i mottaksanlegget til Agder Renovasjon i Heftingsdalen i Arendal kjører en lastebil med to containere fulle av restavfall. Målet er forbrenningsanlegget til Returkraft i Kristiansand. Men langt fra alt returavfall tas hånd om i Norge. Lass på lass med næringsavfall kjøres til forbrenningsanlegg i Sverige. – Det er negativt for samfunnet at avfall er blitt en handelsvare i et fritt samfunn, sier Hege Torvik Langerød, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og kundekonsulent i Agder Renovasjon IKS. Hun får støtte av vektoperatør Einar Andersen, tillitsvalgt ved avdelingen til Agder Renovasjon IKS i Grimstad. Konkurrerer om søppel – Vi ønsker å ta imot mer avfall som kan bli til energi i norske hjem. Agder Renovasjon er en miljøbedrift som sorterer avfall på en fornuftig måte og leverer til forbrenningsanlegget i Kristiansand. Dessverre er det billigere for næringslivet å sende avfallet til Sverige enn å levere det til oss, eller direkte til forbrenning i Norge. I motsetning til husholdningsavfall er det fri konkurranse om næringsavfallet, sier Andersen. Andersen og Langerød synes det er merkelig at myndighetene snakker med to tunger. På den ene siden brukes det mye ressurser for at vi skal spare energi og utsette klimaet for færre påkjenninger. kampen om avfallet – Kortreist avfall er best for miljøet. At digre trailerlass med forbrenningsavfall kjøres fra Sørlandet til Sverige truer ikke bare klimaet, men også arbeidsplassene, sier Hege Torvik Langerød i Agder Renovasjon IKS. Tekst og foto: PER OLAV BERG MilJøBedriFT: Agder renovasjon iks sorterer avfallet på forsvarlig vis. 14 Ned fra vekta i mottaksanlegget til Agder Renovasjon i Heftingsdalen i Arendal kjører en lastebil med to containere fulle av restavfall. Målet er forbrenningsanlegget til Returkraft i Kristiansand. Men langt fra alt returavfall tas hånd om i Norge. Lass på lass med næringsavfall kjøres til forbrenningsanlegg i Sverige. – Det er negativt for samfunnet at avfall er blitt en handelsvare i et fritt samfunn, sier Hege Torvik Langerød, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og kundekonsulent i Agder Renovasjon IKS. Hun får støtte av vektoperatør Einar Andersen, tillitsvalgt ved avdelingen til Agder Renovasjon IKS i Grimstad. Konkurrerer om søppel – Vi ønsker å ta imot mer avfall som kan bli til energi i norske hjem. Agder Renovasjon er en miljøbedrift som sorterer avfall på en fornuftig måte og leverer til forbrenningsanlegget i Kristiansand. Dessverre er det billigere for næringslivet å sende avfallet til Sverige enn å levere det til oss, eller direkte til forbrenning i Norge. I motsetning til husholdningsavfall er det fri konkurranse om næringsavfallet, sier Andersen. Andersen og Langerød synes det er merkelig at myndighetene snakker med to tunger. På den ene siden brukes det mye ressurser for at vi skal spare energi og utsette klimaet for færre påkjenninger. kampen om avfallet – Kortreist avfall er best for miljøet. At digre trailerlass med forbrenningsavfall kjøres fra Sørlandet til Sverige truer ikke bare klimaet, men også arbeidsplassene, sier Hege Torvik Langerød i Agder Renovasjon IKS. Tekst og foto: PER OLAV BERG MilJøBedriFT: Agder renovasjon iks sorterer avfallet på forsvarlig vis. temahefte-39