rIft Om aVfaLL – Samtidig lages det bestemmelser som fører til det stikk motsatte. Med fri konkurranse for næringsavfall gjelder plutselig en annen agenda, nemlig økonomisk profitt for alle andre enn kommunale avfallsmottak. Det er transportbransjen og maskinentreprenørene med sine lastebiler som tjener på at vi eksporterer avfallet vårt til Sverige. Næringsavfall og restavfall er blitt et råstoff som går til høystbydende. Da gjelder plutselig ikke lenger de vakre ordene om miljø og at vi må ta vare på klimaet, sier Langerød. Forsvarlig håndtering viktig Hege Torvik Langerød påpeker at mer næringsavfall burde kanaliseres til Agder Renovasjon IKS eller Returkraft, både av miljøhensyn og fordi avfallet dermed blir forsvarlig håndtert. – Vi er eksperter på avfall og har nødvendig kunnskap til å ta hånd om spesialavfall. Utfordringen er at vi får mindre å gjøre hvis stadig flere velger å kjøre avfall til forbrenningsanlegg i for eksempel Gøteborg, sier hun. Også ved avdelingen i Grimstad har Agder Renovasjon IKS kapasitet til å ta imot mer næringsavfall. – Lastebileierne kan kjøre lastebil og fakturere for de tjenestene de leverer. Men de er ikke nødvendigvis like dyktige i miljøhåndtering. Enkelte private avfallsaktører prioriterer sine særinteresser og tenker ikke helhetlig i forhold til miljø, sier Einar Andersen. Bremser norsk miljøsatsing Allerede for seks år siden advarte representanter fra fjernvarmebransjen myndighetene om at hele fjernvarmesatsningen ville stoppe opp om ikke myndighetene begrenset eksporten av avfall. Kommunale og interkommunale selskaper har stått bak utbyggingen av fjernvarmeanlegg en rekke steder i Norge, ofte i samarbeid med energiselskaper som i stor grad eies av det offentlige. Daglig leder i Norsk fjernvarmeforening advarte mot forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall, som ble innført i 2009. ”Finanskrisen har redusert avfallsmengdene i Sverige kraftig. Svenske anlegg er avhengig av kriTiske: Tillitsvalgte Hege Torvik langerød og einar Andersen ved Agder renovasjon reagerer på at næringsavfall er blitt en vare i et fritt marked. agder renovasjon IkS Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet ble etablert for å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering på en økonomisk, ressurs- og miljømessig best mulig måte. Selskapet har to mottaksanlegg, et i Arendal og et i Grimstad. Agder Renovasjon Næring AS er eid av Agder Renovasjon IKS og har som hovedoppgave å tilby miljøvennlige løsninger for håndtering av bedriftsavfall i regionen. Til sammen har de to selskapene 40 ansatte, halvparten er medlemmer i Fagforbundet. temahefte-39