rIft Om aVfaLL Feier FOr egen dør: Agder renovasjon har kapasitet til å håndtere større mengder avfall, men frykter at mer norsk søppel vil havne i svenske ovner hvis husholdningsavfall også blir konkurranseutsatt. import av avfall for å opprettholde sin fjernvarmeproduksjon. Svenske anlegg kan ta mindre betalt for avfallet enn sine norske kolleger, fordi de får høyere pris for fjernvarmen,” påpekte fjernvarmeforeningen den gang. – Det er synd at fjernvarmeforeningen har fått rett. Eksporten av avfall til Sverige bare fortsetter å øke, sier Hege Torvik Langerød. Arbeidsplasser i fare? – Er arbeidsplassene til Fagforbundets medlemmer i fare hvis avfallseksporten øker? – Det er ikke usannsynlig, sier Torvik Langerød. – Hvis myndighetene velger å konkurranseutsette husholdningsavfall på lik linje med næringsavfall, ryker enda flere lokale arbeidsplasser og flere gode klimaforsetter. Nåværende regjering vil jo privatisere det meste. Så hvorfor ikke husholdningsavfallet? Vi ser en begynnende lobbyisme fra private aktører som ikke tenker helhetlig rundt miljø, kildesortering og norske arbeidsplasser. Økonomisk gevinst for private styrer jo mye av regjeringens beslutninger. Vi må utnytte avfallsressursene våre bedre. Det skjer ikke dersom kommunale renovasjonsordninger legges ned og overtas av private aktører, sier Hege Torvik Langerød. samarbeidsprosjekt taper priskonkurransen Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall fra 2009 førte til at flere kommuner og avfallsselskaper i Agder valgte å bygge et eget forbrenningsanlegg, i stedet for å transportere restavfallet til Sverige med 15-20 vogntog daglig. Nitten kommuner fra Lindesnes til Risør og Bykle i nord står bak Returkraft i Kristiansand. Anlegget åpnet i 2010 og forbrenner årlig rundt 130.000 tonn avfall. Nå sliter selskapet, som eies 31 prosent av Agder Renovasjon IKS, med å skaffe nok brennbart avfall fra næringslivet i konkurranse med svenske anlegg. Returkraft må tilby næringslivet i regionen priser som ligger under kostpris. Men å prise seg ut av dette markedet er ingen farbar vei å gå, påpeker Odd Terje Døvik, daglig leder i Returkraft. Og å stenge ned anlegget i perioder er verken miljøvennlig eller samfunnsøkonomisk fornuftig. – Vår situasjon er ikke unik. Samtlige norske forbrenningsanlegg sliter med lønnsomheten som følge av prispress på avfallsbehandling, lave energipriser og krevende offentlige rammebetingelser, sier Døvik. Nitten kommuner gikk sammen om et miljøvennlig forbrenningsanlegg. Men avfallet kan de se langt etter. 16 temahefte-39