fagLIg INNSpILL Mære landbruksskole: Høster tomater og energi Utslipp av klimagasser fra varme drivhus gjør norske tomater til en miljøversting. På Mære Landbruksskole har ny, grønn teknologi nærmest eliminert utslippene og økt avlingene i én og samme operasjon. Tekst og foto: BENTE HAARSTAD 20 grønne løsninger temahefte-39