grøNNe buSSer om bare fem år. Deretter ønsker Oslo og Akershus en gradvis overgang til elektrisk og helt utslippsfri drift for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Nye løsninger kommer fortløpende, og Aga forklarer hvordan de per i dag ser på utviklingen: – Vi anser biodrivstoff som en overgangsløsning. Biodiesel er for lite bærekraftig i dag, mens biogass er en begrenset ressurs. Vi ser for oss en overgang fra biodrivstoff til batteriog hydrogenelektriske busser, sier Aga. Bedre for byfolk Overgang til el-drift er ikke tidfestet. Det tør verken Ruter eller eierne Oslo og Akershus. Til det er det for mye nybrottsarbeid. – Dette ligger så nær å stå med laboratoriefrakk og drive busstransport som overhodet mulig. Det fins ingen standarder, og løsningene blir til underveis, sier prosjektlederen. Byene har mye å vinne på å få faset ut dieselbussene. Det vil både redusere støy og bedre luftkvaliteten. Fra Folkehelseinstituttet kommer det hver vinter urovekkende meldinger om faretruende dårlig luftkvalitet. – Å tallfeste betydningen av nullutslipp fra kollektivtrafikken er ikke mulig, men vi vet at hvert eneste mikrogram med forurensning i lufta har betydning for folkehelsa, sier avdelingsdirektør for luftforurensing og støy, Per Schwarze. grønne løsninger 27 Både sjåfører og mekanikere har fått mange nye utfordringer med hybridbusser, hydrogenbusser og gassbusser – ofte med nye leverandører og skiftende operatører etter anbudsrunder. – Om drivstoffet er elektrisitet eller diesel får ikke så stor innvirkning på sjåførenes hverdag, men det går ikke alltid like bra på andre tekniske områder når det kommer nytt utstyr. På hybridbussene har vi for eksempel opplevd harde gearkasser som gir mye rykk og napp og ubehag for både sjåfør og passasjerer. Enkelte nye busser har også plundrete startmekanismer, forteller hun. Når det nå satses på flere busser med ny teknologi ønsker Sauge at sjåførene trekkes mest mulig inn i arbeidet. – Sjåførene ser sider ved nytt materiell som teknisk personell og konsulenter ikke alltid tenker over. Jeg håper det blir tatt hensyn til når spesifikasjoner skal utarbeides, sier Sauge. – Ta sjåførene med på råd Med mye nytt utstyr og teknologi på vei er det viktig å lytte til sjåførene, mener Marit Sauge som er hovedtillitsvalgt i Unibuss. < temahefte-39