grøNNe buSSer rogalendinger på batteri Reisende mellom Stavanger og Sandnes fraktes nå med landets aller første batteridrevne el-buss i ordinær rutetrafikk. I midten av februar ankom batteribussene fra produsenten Ebusco i Nederland. De inngår i et pilotprosjekt som gjennomføres av busselskapet Boreal Transport Sør som kjører for kollektivselskapet Kolumbus. Boreal har hatt en demobuss til utprøving i vinter. Konklusjonen var oppløftende. – Den holder hva den lover, fastslår Tor Arild Sande i Boreal transport overfor Teknisk Ukeblad. Prøvekjøringen har vist at det er problemfritt å kjøre rundt 25 mil med bussen. Bussene er standard 12 meter med 35 sitteplasser og inntil 80 passasjerer. Den har et 249 kWh litiumionebatteri på 1800 kilo, som skal kunne lades opp til 100 prosent på 2,5 timer, ifølge produsenten. Rekkevidden på fulladet batteri er beregnet til 25 mil på sommeren og 17 mil på vinteren. Muligheter og utfordringer El-buss med batteri: Flere byer i Europa prøver ut batteribusser. Rekkevidde og behov for tid til å lade er en utfordring. Stavanger har nå to busser i ordinær rutedrift – de første i Norge. El-buss med hydrogentank og brenselceller: Strøm til motoren skapes i brenselcellene av hydrogenet. Utslipp er vanndamp. I Oslo Syd kjører fem busser med dette. Teknologien er i startfasen med produksjon i småskala og høye driftskostnader. Mer fleksibelt enn batteri. Oslo deltar i det europeiske miljøprosjektet Clean Hydrogen in European Cities, der åtte byer tester ut hydrogenelektrisk busstransport. Biogass på tanken: Flere byer i Norge har valgt en løsning med klimanøytrale biogassbusser. Avløpsverk og renovasjonsselskaper produserer biogass av kloakk eller avfall, men tilgangen er begrenset. Partikkelutslipp fra biogass er svært lavt. Biodiesel på tanken: Klimanøytralt og med et lavt partikkelutslipp. Produksjon av biodiesel er omdiskutert på grunn av beslag av jordbruksområder. Anses av mange ikke å være en bærekraftig løsning. Hybridbusser med dieselaggregat: Produsenter oppgir en reduksjon i drivstofforbruk på over 20 prosent sammenlignet med konvensjonelle dieselbusser. Vanligste løsning er aggregat i et hjørne av bussen som gir strøm til motoren. 28 grønne løsninger temahefte-39