bergeN VISer VeI Bedre vannskjøtsel i Bergen Det skal mye til for å oversvømme regnbyen Bergen. Men både klimautfordringer og sterkere miljøbevissthet krever nye tiltak. ÅPneT Bekken: Anleggsarbeider Jonny skjelvik(t v) og anleggsleder John stolt nielsen i Bergen Bydrift er stolte av arbeidet de utførte i Håsteinarparken. Tekst: ROALD BRuEN OLSEN Foto: INGVILD FESTERVOLL MELIEN I indre Laksevåg i Bergen er det i løpet av de siste årene skapt en liten perle av en park, Håsteinarparken. Her risler bekken livlig ned i trapper og kulper, før den utvider seg i en noe større dam der store løvtrær speiler seg og stokkender har funnet seg vel til rette. Vannløpet er vakkert utformet med natursteinsblokker og buet kantstein, og litt opp i bekkefaret er det anlagt en gangbru. Gunstig for miljøet Ikke bare er bekken brakt tilbake til naturen etter å ha vært ført i rør siden 1940. Kommunens vann- og avløpsetat og Grønn etat har hatt nært samarbeid med Laksevågs kulturhistoriske forening. Parken er så å si blitt sammenvevd med foreningens museum. Den opprinnelige bekken, Damsgårdselven, ble brukt som vaskeplass. Vaskesteiner er gravd opp og plassert ved vannet, og brygge er anlagt langs dammen. Høsten 2014 ble Vann- og avløpsetaten og Grønn etat tildelt Vannbransjeprisen for arbeidet som er utført i Håsteinarparken. Spesialkonsulent i Bergen kommunes Grønn etat, Einar Jenssen, som også er Fagforbundets plasstillitsvalgte i etaten, er ikke i tvil om at åpne vannføringer og vannspeil har en generelt gunstig virkning på miljøet. – Det gir en visuelt rikere opplevelse. Vi bidrar til å styrke det biologiske mangfoldet. Åpning av vannløp kan gi synergieffekter for miljøet omkring. I Laksevåg ga det grunnlag for en helt ny bydelspark. Bergen spesielt utsatt Åpning av slike vannføringer er i utgangspunktet et forebyggende tiltak. I rør og lukkede anlegg samles < grønne løsninger 29 temahefte-39