grønne løsninger 35 http://energiogklima.noEnergi og Klima gis ut av Norskklimastiftelse. Magasinet har som målå være den viktigste norske kilden tildebatt, analyse og bakgrunn omklima og fornybar energi. http://tograder.noProsjektet Tograder består i tillegg til nettstedet av publikasjonene 2°C og2°C Ny Energi og har som mål å kommemed oppdatert og troverdig kunnskapom klimaendringer og klimaløsninger. NettmagaSINer dette forandrer alt. Oktober forlag, 2015 Kanadiske Naomi Klein er journalist og har tidligere skapt debatt med bøkene No Logo og Sjokkdoktrinen. Nå beskriver hun hvordan vårt økonomiske system er i krig med kloden vår. Skal vi redde planeten, må vi ta tilbake lokaldemokratiet, hevder hun. drivhuseffekten. klimapolitikken som forsvant. Manifest forlag, 2013 Journalist Erik Martiniussen spør hvorfor vi ikke klarer å løse klimakrisen, når hele verden snakker om den. Og hvorfor øker norske klimagassutslipp, når politikerne sier de vil ha utslippene ned? klimaendringer i norge. Forskernes forklaringer. universitetsforlaget, 2013 Forskerne Knut H.Alfsen, Dag O. Hessen og Eystein Jansen forklarer hva klimaendringene kan komme til å bety for oss, og hvordan vi skal møte dem gjennom tilpasning eller mottiltak. De oppklarer misforståelser i klimadebatten og skriver også om tusenbein, reinsdyr, kloakken som renner under Oslo og andre viktige tema. Bienes historie. roman. Aschehoug 2015 Maja Lunde beskriver et dystert fremtidssamfunn der menneskene må gjøre det livsviktige arbeidet biene gjorde før de forsvant. Romanen viser hvordan valgene vi tar påvirker livet til de som kommer etter oss. tIpS Og OmtaLer bøker www.zero.no ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drivefrem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger somgir utslipp. årsrapporten gir eninteressant statusrapport overpositive ting som nylig har skjedd påmiljøfronten, og du finner alt frasmarte strømtips til liste over klimatiltak du kan bruke til å utfordrelokalpolitikere. met.no Noen av våre fremste klimaforskerejobber på Meteorologisk Institutt, sådet er bare å klikke seg fram tiloppdaterte nyheter og bakgrunnsstoff som er godt forklart. Ogsålenker til mange gode nettsteder. www.cicero.no Stiftelsen CICERO er et tverrfagligforskningsinstitutt med klimaforskning som spesialfelt. Myeinteressant og aktuelt stoff som ikkeer for altfor akademisk. Her finnerdu også deres nettmagasin Klima. mm.aftenposten.no/kloden-var/ Det er avgjørende for vår skjebne atvi klarer å begrense klimaendringene. Verdens ledere skal i år undertegneen ny klimaavtale. Vil de lykkes? Aftenpostens klimaskole forklarer hvasom skjer. www.npolar.no Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartleggingav Arktis og Antarktis. Alt fra isbjørntelling til hvor fort issmeltingen skjer. www.bjerknes.uib.noBjerknessenteret for klimaforskninger det største naturvitenskapeligeklimasenteret i Norden og har etinternasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering ogscenarier for fremtidig klimautvikling. Serverer også dagligeklimanyheter. NettSIDer Fns ferskeste klimarapport i forkortet utgave er myntet på beslutningstakere, men kan leses av alle som ønsker oppdatert og grundig informasjon. www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ ar5/syr/Ar5_sYr_FinAl_ sPM.pdf denne stortingsmeldingen inneholder en statusoppdatering av klimamålmeldingen som ble vedtatt rett før sommeren. Den sier noe om forhandlingene med Eu om hvilke klimamål Norge skal ha, og hvordan vi skal få til en grønn omstilling, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser. www.regjeringen.no/nodokumenter/ meld.st.-13-2014-2015/ id2394579/?ch=1 rappOrter http://energiogklima.noEnergi og Klima gis ut av Norskklimastiftelse. Magasinet har som målå være den viktigste norske kilden tildebatt, analyse og bakgrunn omklima og fornybar energi. http://tograder.noProsjektet Tograder består i tillegg til nettstedet av publikasjonene 2°C og2°C Ny Energi og har som mål å kommemed oppdatert og troverdig kunnskapom klimaendringer og klimaløsninger. NettmagaSINer dette forandrer alt. Oktober forlag, 2015 Kanadiske Naomi Klein er journalist og har tidligere skapt debatt med bøkene No Logo og Sjokkdoktrinen. Nå beskriver hun hvordan vårt økonomiske system er i krig med kloden vår. Skal vi redde planeten, må vi ta tilbake lokaldemokratiet, hevder hun. drivhuseffekten. klimapolitikken som forsvant. Manifest forlag, 2013 Journalist Erik Martiniussen spør hvorfor vi ikke klarer å løse klimakrisen, når hele verden snakker om den. Og hvorfor øker norske klimagassutslipp, når politikerne sier de vil ha utslippene ned? klimaendringer i norge. Forskernes forklaringer. universitetsforlaget, 2013 Forskerne Knut H.Alfsen, Dag O. Hessen og Eystein Jansen forklarer hva klimaendringene kan komme til å bety for oss, og hvordan vi skal møte dem gjennom tilpasning eller mottiltak. De oppklarer misforståelser i klimadebatten og skriver også om tusenbein, reinsdyr, kloakken som renner under Oslo og andre viktige tema. Bienes historie. roman. Aschehoug 2015 Maja Lunde beskriver et dystert fremtidssamfunn der menneskene må gjøre det livsviktige arbeidet biene gjorde før de forsvant. Romanen viser hvordan valgene vi tar påvirker livet til de som kommer etter oss. tIpS Og OmtaLer bøker www.zero.no ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drivefrem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger somgir utslipp. årsrapporten gir eninteressant statusrapport overpositive ting som nylig har skjedd påmiljøfronten, og du finner alt frasmarte strømtips til liste over klimatiltak du kan bruke til å utfordrelokalpolitikere. met.no Noen av våre fremste klimaforskerejobber på Meteorologisk Institutt, sådet er bare å klikke seg fram tiloppdaterte nyheter og bakgrunnsstoff som er godt forklart. Ogsålenker til mange gode nettsteder. www.cicero.no Stiftelsen CICERO er et tverrfagligforskningsinstitutt med klimaforskning som spesialfelt. Myeinteressant og aktuelt stoff som ikkeer for altfor akademisk. Her finnerdu også deres nettmagasin Klima. mm.aftenposten.no/kloden-var/ Det er avgjørende for vår skjebne atvi klarer å begrense klimaendringene. Verdens ledere skal i år undertegneen ny klimaavtale. Vil de lykkes? Aftenpostens klimaskole forklarer hvasom skjer. www.npolar.no Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institutt for vitenskapelig forskning, miljøovervåking og kartleggingav Arktis og Antarktis. Alt fra isbjørntelling til hvor fort issmeltingen skjer. www.bjerknes.uib.noBjerknessenteret for klimaforskninger det største naturvitenskapeligeklimasenteret i Norden og har etinternasjonalt ledende forskningsmiljø med særlig styrke på klimaforståelse, klimamodellering ogscenarier for fremtidig klimautvikling. Serverer også dagligeklimanyheter. NettSIDer Fns ferskeste klimarapport i forkortet utgave er myntet på beslutningstakere, men kan leses av alle som ønsker oppdatert og grundig informasjon. www.ipcc.ch/pdf/assessmentreport/ ar5/syr/Ar5_sYr_FinAl_ sPM.pdf denne stortingsmeldingen inneholder en statusoppdatering av klimamålmeldingen som ble vedtatt rett før sommeren. Den sier noe om forhandlingene med Eu om hvilke klimamål Norge skal ha, og hvordan vi skal få til en grønn omstilling, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser. www.regjeringen.no/nodokumenter/ meld.st.-13-2014-2015/ id2394579/?ch=1 rappOrter temahefte-39