MOrGeNDAGeNS ArBeIDSLIV Framfor alt er roboter dårlige på medmenneskelighet: – Vi mennesker er flokkdyr. Vi har behov for sosial kontakt. – Har vi egentlig det? Sitter ikke halvparten av oss, og særlig de unge, med nesa i en skjerm fra vi står opp til vi legger oss? – Jeg har unger selv, og ser atferden deres. Jeg tror ikke skjermene kan erstatte behovet for å ha andre mennesker rundt seg. Skepsisog sinne Omtrent to hundre år har gått siden veverne som ble utkonkurrert av maskinene kjempet sin desperate kamp i Storbritannia. Vi vet alle hvordan det gikk. Maskinknuserne måtte gi tapt. I dag observerer Anders Kofod-Petersen en tilsynelatende lite proaktiv holdning i deler av fagbevegelsen. – Vi har ikke hørt noe fra den kanten i forhold til det arbeidet vi driver. Derimot har jeg merket skepsis på grensen til fiendskap i helsesektoren. Jeg konstaterer at mennesket per definisjon er konservativt. – Er skepsisen grunnløs? – Poenget er at vi fremdeles trenger varme hender og sosial kontakt. Vi er i ferd med å få mange flere eldre. Hvis pleieren kan bruke tiden til å snakke med og stelle for den gamle og overlate støvsugingen til roboter, må vel det være et gode? Sunn skepsis er bra, men det nytter ikke å lukke øynene for en utvikling som er uunngåelig. Det er like fåfengt å knuse maskiner i dag som for to hundre år siden. Tenk kritisk Professoren er nokså sikker på at prester og psykologer fortsatt vil være etterspurt i morgen. Men hva gjør vi andre? – Vi må lære oss å samarbeide med teknologien. < ViKtiGe VaLG: – slik jeg ser det vil kunstig intelligens tvinge oss til å vurdere hvilken type arbeid vi skal stå lenger i. det handler ikke om at vi skal legge ned verktøyene og hodene våre og slutte å jobbe, mener professor anders Kofodpetersen ved ntnu. temahefte-40