Det kan læres. En kulepenn er teknologi. Alle kan bruke en kulepenn. Prinsippet er det samme. Så må vi utdanne oss til bedre medmennesker. Empati blir en viktig kvalifikasjon. Der må vi utdanne ungdommen, fortsetter professoren. – Men framfor alt må vi bli langt flinkere til kritisk tenkning! – Hvorfor? – Vi må sette oss selv i stand til å vurdere etiske dilemma. Vi forskere opplever for eksempel dilemmaet med at universitetene blir mer og mer bissniss. Vi får styringssignaler som sier at forskningen skal lønne seg. Det kan fort komme til å stå i motsetning til vår oppgave som forskere, nemlig å gjøre vitenskapen tilgjengelig for Kari og Ola. – Så, hvor redde skal vi være for morgendagen? – Stephen Hawking og andre vitenskapsfolk har advart mot robotikken. De frykter at robotene skal overta. Selv har jeg undertegnet et manifest hos Future of life institute, der underskriverne forplikter seg til ikke å bruke kunnskapen sin til blant annet å utvikle våpen. Manifestet kan betraktes som en variant av den Hippokratiske ed. Den har vært legenes etiske rettesnor langt tilbake i historien. – Maur samarbeider. Denne sorten kaller vi gjerne svermeroboter. De finnes i mange varianter. Disse du ser her, snakker ikke sammen. Samarbeidet deres fungerer på den måten at de finner ut i hvilken retning det er lettest å skyve en gjenstand, og så gjør de det. I naturen etterlater maur seg spor av feromoner, signalstoffer bare andre av samme art oppfatter. Robotene kan bruke samme prinsipp. Du kan si at vår forskning er biologisk orientert. Vi forsøker å etterligne naturen, sier Kofod-Petersen. Tilgjengelig for alle Alt som styrer robotene på NTNU, er tegnet der. Dette er grunnforskning. Hvem som helst kan laste ned kunnskapen fra nettet. Prinsippene ligner de som brukes i automatiske gressklippere og støvsugere. I arbeidslivet er sverme- robotikken eksempelvis på veg inn på lagrene. Kofod-Petersen mener det er en mye mer fleksibel løsning enn de robotiserte lagrene vi allerede er mest kjent med. Bli venn med mauren Roboter kan være så mangt. Noen oppfører seg som maur. Det er den sorten de liker best på instituttet til Anders Kofod-Petersen. 6 kompetanse for framtida temahefte-40