FAGLIG INNSpILL fare for å falle utenfor. Det er viktig at voksne får muligheten til å ta fagbrev. Den viktigste forutsetningen for at voksne skal starte og gjennomføre utdanning er at de beholder en inntekt de kan leve av, og at opplæringen er fleksibel og tilrettelagt. I dag er det to veier til fagbrev for voksne – praksiskandidat og voksenlærling. Vox driver forsøksprosjekter med en tredje vei til fagbrev, der arbeidstakeren tar fagbrev på arbeidsplassen. I år er det flere søkere innen administrasjon-og kontorfag til forsøksprosjektene. Arbeidstakeren beholder inntekt og jobb, mens arbeidsgiver beholder og styrker kompetansen. Framover vil raske endringer være det normale. Kvalifikasjonene som en gang var inngangsbilletten til yrkeslivet, vil ikke alene være nok til deltagelse i arbeidslivet fram til pensjonsalder. Tidligere kunne yrkesvalg og vurderinger baseres på hvorvidt en stilling var «trygg». Ofte mente vi en «trygg jobb» var en jobb i stat eller kommune, eller en jobb som ikke var særlig konjunkturavhengig. Trygghet vil i større grad handle om å sikre at egen kompe tanse er oppdatert og i tråd med hva arbeidslivet til enhver tid trenger. Marit i arkivet og Lena i HR har tatt konsekvensen av at omstilling er den nye normalsituasjonen ved å lære seg nye ting og være åpne for nye oppgaver. Hvordan møter du endringene? kompetanse for framtida 9 temahefte-40