Videregående opplæring En tredel av videregåendeelever faller fra før fullført vitnemål. Fra eleven begynner på videregående har de fem– seks år på seg til å fullføre. Etter det faller ungdomsretten til videregående læring vekk. Årlig deltar omkring 20.000 voksne i videregående opplæring. 28 prosent av disse er innvandrere og barn av innvandrere. Fylkeskommunene plikter å ha et tilbud også til søkere uten rett til videregående opplæring. Innvandrere som har fullført videregående fra et land utenfor EØS, har ikke rettigheter i voksenopplæringen. ny sjanse ga toppkarakterer Anna Simonsen var lei av skolen og droppet ut av videregående. Og da hun ble 21, mistet alenemoren retten til videregående opplæring. Tekst: VEGARD VELLE Foto: JUNE WITZØE Fra hun var bitteliten hadde hun lyst til å studere juss. Ung mor Det var ingenting som fristet mer. Men veien til høyere Simonsen tok en pause og begynte på Treider fagstudier gikk ikke raka vegen for Anna Simonsen. skole i Drammen. Der fullførte hun to år. Men ikke Det snakkes mye om livslang læring i Norge, men tredjeåret. unge i alderen 21 til 25 havner på utsiden av denne Kort tid etter fikk Anna barn. rettigheten, de faller mellom to stoler, mellom den – Jeg mistet i lang tid interessen for alt av utdanning såkalte ungdoms- og voksenretten til videregående etter at det første barnet kom. Jeg var i tillegg veldig utdanning. Det betyr i praksis at de må vente opptil usikker og trodde ikke jeg ville klare å fullføre fire år før de kan ta opp igjen videregående. studier, forteller hun. Etter ungdomsskolen begynte Simonsen på St. – Etter hvert sluttet jeg å bry meg om videregående Hallvard videregående skole i Lier, på studie-utdanning. Det skapte bare frustrasjon. spesialisering, og gikk et halvt år der. Men hun var Anna var veldig usikker på hva hun ville bli og skolelei og orket ikke fullføre. klarte ikke trenge gjennom informasjonsjungelen. sårbar ungdom kan bli utestengt – Ungdommer som bare har fullført ungdomsskolen er svært sårbare i arbeidsmarkedet, sier Per Christian Lervik, karriereveileder ved Papirbredden karrieresenter i Drammen. 10 kompetanse for framtida temahefte-40