tILBUD tIL MeDLeMMer – Studiet i Kunnskapsledelse styrker arbeidskraften og konkurranseevnen vår og gir oss en trygghet når vi skal løse eksisterende og nye arbeidsoppgaver, fastslår Stig Skoglund, controller og konsulent ved Hedmark Fylkeskommune. Sammen med 53 andre studenter har han i år startet på Fagforbundets nye samlingsbaserte deltidsstudium, Kunnskapsledelse. Studiet ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, passet ham som hånd i hanske fordi han tidligere måtte avbryte et tilsvarende studium. Stigs mål er å oppnå en bachelorgrad, og han bruker årsstudiet i Kunnskapsledelse som fordypning i sin framtidige grad. Kombinerer jobb og studier Det første semesteret er lagt til høgskolens avdeling på Elverum. Biblioteket summer av studenter som diskuterer over bord som er overfylt med pc-er, faglitteratur og dagens lunsj. Midt i rommet sitter Stig sammen med to som også har søkt seg tilbake til skolebenken, Ann Jeanette Muland og Jorunn Tisjø. – Man vokser med realkompetanse, kurs og konferanser også, men det gir liten uttelling lønnsmessig. Der er det studiepoeng som teller, sier Jorunn Tisjø. Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Telemark Fylkeskommune og frikjøpt fra stillingen som konsulent ved Kragerø videregående skole. – Jeg har fagbrev i bunnen og vegret meg litt for å starte på høyskolestudier, forteller hun. Tidligere har Jorunn tatt et annet av Fagforbundets studier på deltid, nemlig Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi. Likevel kjentes fallhøyden stor da hun var på vei til sin første samling. – Jeg hadde aldri satt mine bein på en høyskole og begynte å lure på hva jeg hadde begitt meg ut på. Men så startet forelesningene da, og heldigvis relaterte foreleserne fagene til arbeidshverdagen vår så alt ble håndgripelig, sier Jorunn. Ikke nok med dét; innleveringene ble godkjent, og eksamenskarakterene var gode. Gir selvtillit – Jeg opplevde en mestringsfølelse som jeg omtrent aldri før har vært borti, smiler Jorunn. Ved siden av henne sitter Ann Jeanette Muland. Hun jobber som koordinator for sengesentral og tekstilavdeling ved Sykehuset Innlandets avdeling i Elverum. Fra før har hun en bachelorgrad i husøkonomi og serviceledelse, men ønsket litt mer kjøtt på beina. Studiet i Kunnskapsledelse skal blant annet gi studentene innsikt i innovasjon og serviceutvikling i en kunnskapsbedrift. Erfarne studenter – Det er et godt tilskudd til studiet jeg allerede har og kommer til å gi meg ekstra kompetanse på ledelse, mener Ann Jeanette. At studentene kommer tilbake til studiene etter flere år i arbeidslivet, gir dem en unik tilnærming til læring. De har jo allerede knagger å henge lærdommen på. – Dette er en helt annen gruppe studenter enn de som kommer rett fra videregående skole. Fagforbundets studenter har nyttig erfaring som kan dras inn i forelesningene, og vi får tilbakemelding fra faglærerne våre på at det er både morsomt og spennende, sier Marte Tøndel ved Høgskolen i Hedmark. Hun er leder for eksternfinansiert virksomhet ved høgskolens avdeling for økonomi-og ledelsesfag. – Kunnskapsledelse skal utvikle morgendagens ledere innenfor offentlig sektor, og man kan bruke Åpne armer: - Ja, vi elsker offentlig sektor, smiler marte tøndel ved Høgskolen i Hedmark, som i samarbeid med fagforbundet tilbyr studier til fagforbundets medlemmer. kompetanse for framtida 13 temahefte-40