tILBUD tIL MeDLeMMer navn: Jorunn Tisjø navn: Ann Jeanette Muland navn: Stig Skoglund alder: 42 år alder: 27 år alder: 39 år Yrke: Hovedtillitsvalgt Yrke: Koordinator for sengesentral og Yrke: Controller og konsulent i i Telemark Fylkeskommune og konsulent tekstilavdeling ved Sykehuset Innlandet, Hedmark Fylkeskommune ved Kragerø videregående skole Elverum tilbake på skolebenken: For å tilbake på skolebenken: For å få tilbake på skolebenken: For å formalisere deler av kompetansen utdannelse utover fagbrev. supplere utdannelsen jeg har fra før. min. realkompetanse = studiekompetanse Det er mulig å ta en bachelorgrad selv om du ikke klarer hvorfor man søker på studiet, og en egenhar generell studiekompetanse. Da søker man på erklæring der man gjør rede for hvorfor man selv studiene med det som heter realkompetanse. Real-mener man vil klare å gjennomføre det aktuelle kompetanse oppnås når man fyller 25 år i opptaks-studiet. året, og i tillegg har fem års erfaring. Minst to av Ved blant annet Høgskolen i Hedmark kan man disse årene må være lønnet arbeid som er relevant også sette sammen en egen bachelorgrad – en såkalt for studiet man søker på. fri bachelorgrad – med utgangspunkt i ulike års- eller halvårsstudium. Sammensetningen av fagene Motivasjonsbrev kommer an på hvilken kompetanse man ønsker. En Sammen med dokumentasjon på realkompetansen fri bachelorgrad oppnås ved 180 studiepoeng, der en sender man også et motivasjonsbrev der man for-faglig fordypning skal utgjøre minst 80 studiepoeng. Fagforbundet har i samarbeid med Høgskolen i Hedmark startet et deltidsstudium i Kunnskapsledelse. Studiet er kun for Fagforbundets medlemmer, og skal gi studentene kunnskap og kompetanse i økonomistyring og ledelse av kunnskapsorganisasjoner. Det undervises i emnene lærende organisasjoner, ledelse av servicevirksomheter, ledelse og økonomistyring, og kunnskapsledelse. Det samlingsbaserte studiet går over to semestre og gir 30 studiepoeng. Det er tre korte samlinger i semesteret. Resten av undervisningen foregår på Internett via såkalte streamer – filmsnutter som faglærerne legger ut. Årets kull er på 54 studenter. Du trenger ikke generell studiekompetanse for å søke, man kan også søke med realkompetanse. Studiet kan inngå i en fri bachelorgrad. Kunnskapsledelse – noe for deg? temahefte-40