kompetanse for framtida 16 Jobben - en viktig arena for læring Når stadig flere kontoransatte har bachelor eller master er det avgjørende at også de med mindre formell utdanning får anledning til å oppgradere sine kunnskaper. Mange lærer mest og best på jobb. 16 Jobben - en viktig arena for læring Når stadig flere kontoransatte har bachelor eller master er det avgjørende at også de med mindre formell utdanning får anledning til å oppgradere sine kunnskaper. Mange lærer mest og best på jobb. temahefte-40