steG i Gradene: eirik Grue er et eksempel på at lærlinger kan nå langt i intility. etter å ha begynt som lærling i 2010 er han i dag en av selskapets fagspesialister. mange lærlinger – stor suksess Intility er et ungt IT-selskap med sterk vekst, økende omsetning og høy kundetilfredshet. En bevisst satsing på lærlinger er noe av årsaken til suksessen. Tekst: ELLEN HEGGESTAD Foto: WERNER JUVIK – Lærlingene er veldig viktige for oss. Vi har mange flinke spesialister som har startet karrieren som lærling, sier Kasim Bijou Sandset, rekrutteringsansvarlig i Intility. Intility ble etablert i 2000. Selskapet leverer en ITplattformtjeneste hvor nærmere 250 spesialister tar et totalt ansvar for IT-miljøene til alle selskapene som er kunde av Intility. Dette omhandler alt fra overvåking og feilretting døgnet rundt, til ubegrenset support av hver enkelt medarbeider. I dag har Intility ansvaret for nærmere 500 bedrifter, med til sammen 15 000 individuelle brukere. Med veksten i selskapet er det et stor behov for nyrekruttering. Bare det siste året har Intility ansatt 80 nye medarbeidere. Antall ansatte begynner nå å nærme seg 250, og blant disse er det til enhver tid om lag 15-20 lærlinger. – Vi tar inn omtrent ti lærlinger hver høst. Antallet kan variere fordi de går opp til fagprøven på litt ulike tidspunkter, forklarer Kasim. 18 kompetanse for framtida temahefte-40