IKt-SUKSeSS Rekrutteringen av lærlinger begynner allerede når elevene går på videregående og skal ut i praksis. Intility tar også imot praksiselever, og mange av dem søker lærlingplass når den tid kommer. Trym Sæterøy (20) begynte som lærling høsten 2014, etter å ha tatt dataelektronikk på Kuben videregående skole. Det siste skoleåret var han også i praksis hos Intility, noe som gjorde sterkt inntrykk. Økt trivsel og drivkraft – Da jeg kom hit første gang ble jeg helt slått ut. Det var skjermer over alt – helt utrolig, smiler han. Nå sitter han midt i skogen av skjermer og ser for seg en framtid i selskapet. Foreløpig er han på Technical Services, en av to avdelinger som tar inn lærlinger. – Lærlingene begynner på Technical Services (TS) eller Hardware Setup & Repair (HWSR). Her møter de en stor variasjon av saker og bygger opp breddekunnskap. De blir også kjent med kulturen i selskapet. Etter hvert spisser de seg inn på et fagområde og får mulighet til å utvikle seg videre og få økt kompetanse, sier Kasim. Kompetansen formaliseres i form av sertifiseringer som tjener som dokumentasjon og kan danne grunnlag for videre karriere også i andre virksomheter. Tenker langsiktig Det å være lærebedrift forplikter. For å bli godkjent må bedriften ha en egen opplæringsansvarlig og sørge for at lærlingen når de kompetansemålene som står i læreplanen. Dette krever at bedriften setter av både tid og ressurser. Intility ser det som en investering i selskapets framtid. – Vi tenker langsiktig når vi tar inn lærlinger. Vi ser etter mer enn bare en lærling – vi ser etter en medarbeider vi kan utvikle videre og som kan bygge en karriere her hos oss. Derfor legger vi ned mye arbeid i rekrutteringen. Vi gjennomfører flere intervjuer og grundige tester av alle som søker lærlingplass her, forteller Kasim. Beholder flinke folk Selv om testene går på tekniske ferdigheter, ser Intility etter mer enn gode IT-kunnskaper når de vurderer kandidatene. – Vi legger vekt på det faglige, men det viktigste for oss er de menneskelige egenskapene, sier Kasim. Noe av det aller viktigste er evnen til å kommunisere. Alle må kunne snakke med kundene, forstå deres problemer, være imøtekommende og en god ambassadør for Intility. Den sterke satsingen på praktikanter og lærlinger har skapt den interne betegnelsen «født og oppvokst i teKniKK er iKKe aLt: rekrutteringsansvarlig Kasim Bijou sandset legger vekt på at lærlingene som ansettes i intility har gode kommunikasjonsevner. JoBBstreKKen: med så mye stillesitting er det viktig å få rørt litt på seg. intility har leid inn eksterne instruktører som kommer to ganger i uka. kompetanse for framtida 19 temahefte-40