er Oslo Sporveier en veldig bra arbeidsgiver. Jeg ble møtt med forståelse og tilbud om omskolering. Siden februar i år har Najib jobbet på bedriftens IKT-avdeling, og neste år er han klar til å avlegge fagprøve som servicemedarbeider. – Den første måneden var det full opplæring. Det var litt tøft i begynnelsen. Jeg kunne en del, men dette er IT på et helt annet nivå. Nå hjelper jeg de ansatte på hovedkontoret med telefon, mail og ulike dataproblemer. Det er morsomt å få folk til å skjønne ting, de blir så takknemlige. Kurs i arbeidstida – Najib er veldig flink, skryter Hilde Andresen, leder for servicedesken i Oslo Sporveier. Hun understreker at det er en stor fordel å lære opp sine egne folk. – Bedriften ønsker at vi skal utvikle oss. Selv har jeg fått mulighet til å ta videreutdanning på BI. Utviklingen i vår bransje går så fort at vi må oppdatere oss hele tida. Blant annet tar vi webbaserte kurs, og innimellom tar vi sertifisering. Vi gjør det i arbeidstida, noe som gjør jobben mer interessant. Dessuten er vi klar over at vi risikerer outsoursing. Da er det godt å vite at vi jobber i en bedrift som vil la oss ta videreutdanning, sier Hilde Andresen. fLaKs: fortsatt har najib litt svidde øyebryn, og hendene har merker etter brannskader. men det kunne gått mye verre. • Praksiskandidat: Dersom du har mye arbeidserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev på bakgrunn av dokumentert relevant praksis. • Program for basiskompetanse i arbeidslivet: Programmet skal styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Kursene er arbeidsrelevante. • Fagbrev mens du står i jobb: Gjelder for ufaglærte innenfor omsorg og barnehage i fylkene Hedmark, Hordaland, Nord-Trøndelag, Rogaland og Vestfold. • Fagskolen: bygger på videregående og varer fra et halvt til to år. Et flertall av elevene blir tatt opp på grunnlag av yrkesfaglig kompetanse. Tilbud om fagskoler innenfor helse- og sosialfag, oppvekst, service, økonomi, ingeniørfag og kreative fag. • Fagforbundets stipendordning: Du kan søke om støtte til grunnskole (ny sjanse), videregående, høgskoler og universiteter. Samt etter-og videreutdanninger, praksiskandidatopplæring, yrkesfaglige kurs samt lese-og skrivekurs. Det utbetales halvparten av dokumenterte utgifter, opptil 12.000 kroner per år. Har du spørsmål, henvend deg til Nasjonalt or- gan for kompetansepolitikk, Vox, som har ansvaret for veiledning i jobb og utdanning over hele landet. Lyst på mer kunnskap? Her er noen tilbud som er verdt å sjekke ut for deg som har lyst til å utvide kompetansen din. Tekst: VEGARD VELLE temahefte-40