foKus pÅ faGBreV: fagkoordinator siri eidissen i rogaland fylkeskommune registrerer stor pågang fra voksne som ønsker fagutdanning. praksiskandidat En praksiskandidat er en voksen som vil ta fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling. Praksiskandidaten må bestå en egen teorieksamen i lærefaget før oppmelding til fag- eller svenneprøve. Privatistkontoret er ansvarlig for teorieksamen. Påmelding skjer via www.privatistweb.no. 26 samarbeid gir resultater At Rogaland har flere lærlinger enn noe annet fylke er ingen tilfeldighet. Politikerne i det kriserammede oljefylket jobber tett med Nav og fagforeningene og er ikke redde for å banke på hos bedriftslederne. Tekst og foto: KJETIL S. GRØNNESTAD – Næringslivet ønsker best mulig kompetanse. Derfor er det et stort fokus på fagbrev her, sier Margrethe Kaarvaag, leder av Fagforbundets seksjon for kirke, kultur og opplæring i Rogaland. Fylkets viktigste næring, oljebransjen, foretrekker folk med fagkompetanse. Deres krav og forventninger kan ha smittet over til andre sektorer. – Kommunene her er også veldig på hugget etter folk med fagbrev, sier Monika Schrøder, leder av Fagforbundets seksjon for kontor og administrasjon i Rogaland. Samme mål Kaarvaag og Schrøder forteller at partene i næringslivet samarbeider godt for å skaffe lærlingplasser. Kaarvaag sitter i yrkesopplæringsnemnda. Også der fungerer samarbeidet mellom fagforening, næringsliv og politikere bra. – Vi har alle samme mål: Å ta vare på ungdommen. Vi skaffer også lærlingplasser, sier Kaarvaag. Det er en jobb som må ha lyktes godt, for Rogaland er fylket med flest lærlinger. Faktisk flere enn Oslo og Akershus til sammen. En del av yrkesopplæringsnemndas oppgave er å tilby skoleundervisning i fag der næringslivet kan garantere lærlingplasser. – Vi dimensjonerer studietilbudene etter behov. Klasser slås sammen og flyttes når det er nødvendig. Ungdommen skal ikke utdannes til arbeidsledighet, sier hun. Rogalandsretten Et annet symbol på fagbrevets verdi er at Rogaland fylkeskommune allerede i 2008 innførte den såkalte «Rogalandsretten». Den ga ungdom som hadde tatt fagbrev rett til å ta påbygg til generell studiekompetanse. I 2014 ble dette en nasjonal studierett. temahefte-40