LaGarBeid: aida Brekke (fra venstre), iselinn rasmussen og Kjersti rydland iversen jobber sammen for å finne ut hvordan man kan bli en bedre leder. Fagskole i kontor, salg- og serviceledelse Fagskolen skal utvide deltakernes kompetanse og kunnskapsnivå innenfor administrasjon og ledelse. Undervisningen inkluderer disse fem temaene: • Kontor, administrasjon og servicefagene i et samfunnsperspektiv • Kontor, IKT og økonomi • Markedsføring og salg • Ledelse og personal • Fordypning i kontor, salg- og serviceledelse Det er tre ulike opptakskriterier: Studiekompetanse fra videregående, fagbrev innen service og samferdsel eller realkompetanse, dvs hundre prosent relevant arbeid i minst tre år. Undervisningen er på deltid over to år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen koster 78.000 kroner. Deltakerne kan søke om studiestøtte hos sin fagforening og Lånekassen. For mer informasjon se hordaland.aof.no salg og service i Bergen Læresugne yrkesaktive grep sjansen da AOF i Bergen i høst kunne tilby en splitter ny fagskoleutdanning i kontor, salg og serviceledelse. I januar starter tilbudet opp i Oslo. Tekst: KRISTINE ASKVIK Foto: SILJE KATRINE ROBINSON I øverste etasje i Folkets hus i Bergen er en voksen gjeng på vei inn i klasserommet hos AOF Hordaland og Sogn og Fjordane. Utenfor er trafikkrushet i ferd med å gi seg. Studentene kommer rett fra jobb. I dag skal de først jobbe med en caseoppgave. Det handler om å hjelpe en leder å bli bedre. På første rad diskuteres det ivrig. – Mange av de ansatte mener denne lederen bare «lar det skure og gå». Ikke noen god måte å lede på, det er kanskje den dårligste lederstilen, sier Iselinn Rasmussen. Aida Brekke og Kjersti Rydland Iversen er enige. Snart skal de levere inn en eksamensoppgave hvor de skal drøfte blant annet lederstiler og hvordan ledere kan bli best mulig. De tre har ulik bakgrunn, men en felles grunn til at de valgte å begynne på den nyopprettede fagskoleutdanningen i høst. De ønsker å øke kompetansen sin og stå sterkere på arbeidsmarkedet. – Jeg har kun videregående fra før og interne kurs. Jeg ønsker meg mer faglig tyngde. Denne utdanningen gjør at jeg stiller sterkere når det gjelder å klatre i systemet, og hvis jeg ønsker å søke meg andre jobber, sier Rasmussen, som jobber som konsulent ved sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Praktisk utdanning Aida Brekke har en bachelor i datateknologi fra hjemlandet Filippinene. Nå ønsker hun å tilegne seg kunnskap som kan være nyttig i jobben som lønn- og regnskapskonsulent ved Steinerskolen på Skjold i Bergen. – Det jeg liker spesielt godt med denne utdanningen er at den er så praktisk. Jeg kan lære noe her og bruke det med en gang i jobben min, sier hun. Iversen er nettopp ferdig med fagbrevet i kontor og 28 kompetanse for framtida temahefte-40