SterKere MeD FAGSKOLe administrasjon, og synes fagskoleutdanningen virket så interessant at hun hoppet rett videre til neste klasserom. Hun jobber som konsulent hos Bergen Vann KF. I full jobb – Jeg ønsker spesielt å lære mer om hvordan det er å være leder. Det gir en mulighet til å kunne avansere i systemet, kanskje åpner det opp for høyere lønn også, sier Iversen og ler. Alle som tar utdanningen er i full jobb ved siden av. – Jeg bruker å være litt trøtt den første timen, men så kvikner jeg til. Det er en vanesak. Vi er innstilt på skole hver onsdag og en lørdag i måneden, og da går det helt fint, sier Iversen. Interessante emner Lærer Laila Mjanger gjør klar powerpoint-presentasjonen. Kveldens tema er forvaltning og politikk, og ulikheter og likheter mellom private og offentlige bedrifter. Senere i skoleåret skal Mjanger undervise i elektronisk saksbehandling, personal og ledelse. – Hva slags forventninger har du til deltakerne? – At de er engasjerte og stiller spørsmål, og at vi får noen gode diskusjoner. Da blir det kjekt. – Vi er helt sikre på at den nye utdanningen vil gjøre at deltakerne står sterkere i arbeidsmarkedet. De får en endringskompetanse som vil være veldig viktig fremover, sier Wenche Lien Fotland, fagskole- ansvarlig ved AOF Hordaland og Sogn og Fjordane AOF i Hordaland og Sogn og Fjordane har plan- lagt den nye utdanningen i snart to år. Utdanningen er et samarbeid mellom Fagforbundet, Handel og Kontor og AOF Norge. Digital kompetanse I løpet av de to årene utdanningen varer skal deltakerne få undervisning innen fem ulike emner. Fotland peker på at digital kompetanse vil være særlig viktig fremover. – All saksgang og arkivering skal gå over til å bli digitalt. Våre deltakere får en grundig og god opp- læring i nettopp dette, slik at de stiller sterkere i kampen om arbeidsplassene, sier Fotland, som på- peker at Norge også i framtida vil ha behov for mange med yrkesutdanning. – Da er det viktig at vi kan tilby videreutdanning og faglig påfyll til denne gruppen. Samtidig må vi gjøre ungdom som velger å ta yrkesutdanning opp- merksom på at de har denne muligheten, sier Fotland. Variert bakgrunn Christian Kronen er fagansvarlig for den nye fag- utdanningen. Han forteller at studentene represen- terer stor faglig bredde. – Her er det deltakere fra både offentlig og privat sektor, med aldersspredning fra 25 til 55 år. Noen har studiekompetanse, andre fagbrev innen service eller samferdsel, eller så har deltakerne mye realkompe- tanse, sier Kronen. Så langt har AOF fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Av de tretten som startet i høst var det bare en mann. Kronen tror det vil bli bedre kjønnsbalanse når tilbudet blir mer kjent. Fra høsten 2016 håper de å kunne fylle opp alle de 20 plassene. rustet for framtida Fagskolen er en viktig karrierevei og vil gi et fortrinn på arbeidsmarkedet. ØnsKer fLere VeL- Kommen: Wenche Lien fotland og Christian Kronen i aof Hordaland og sogn og fjordane er stolt over det nye tilbudet og inviterer flere til å være med fra neste høst. temahefte-40