arBeidstreninG: flyktningkontoret i Ålesund har like godt overtatt driften av rådhuskantina slik at flyktninger kan få arbeidstrening. Jemy Van Bik fra Burma trives med oppgavene. skreddersøm gir flyktninger fagbrev Ålesund har greid å få ni av ti flyktninger i jobb. Utdanning er nøkkelen. Helsefag, salg og service er satsningsområder, men så langt det er mulig blir opplæringen skreddersydd for hver og en. Tekst: ELLEN STAI Foto: SIV NÆRØ 30 kompetanse for framtida temahefte-40