alle Bidrar: rektor Mona Pünter (t.h.) tar sin tørn i kantina. Fra venstre elevene ingrid alice arstad, klaudia Frackjewicz og elevrådsleder lotta Baalerud. Fra bunn til topp: skolen som skiftet ham Hærverk, mobbing, dårlige karakterer og lærere som ønsket seg vekk. For ti år siden lå Hovedgården ungdomsskole langt nede på de fleste statistikker. I dag skårer askerskolen skyhøyt på trivsel blant elever og ansatte. Samarbeid og respekt for alle i skolesamfunnet er nøkkelord. Tekst: ELLEN STAI Foto: WERNER JUVIK – Om fem minutter er det yoga og meditasjon, sier Samarbeid på tvers en vennlig stemme i høyttaleren. – Alle skal mestre noe, derfor har vi mange arenaer på Elevene i kantina på Hovedgården ungdomsskole skolen. I midttimen er det så mange aktiviteter at ser på klokka. En time midt på dagen er satt av til elevene ikke finner på noe tull, sier fagarbeider Sara lunsj og aktiviteter. Over hele skolen, på kjøkkenet, Eline Eide. Hun jobber som assistent og har tatt viderefilmrommet, biblioteket, idrettshallen og i ungdoms-utdanning i spesialpedagogikk, i tillegg til en rekke kurs klubbens lokaler er det full aktivitet. Noen har bandsom terapeut og barneog ungdomsarbeider. øvelse, andre spiller biljard, en guttegjeng ser film og – Elevene blir hørt, og denne respektfulle holdnoen jenter har trukket seg tilbake til sitt eget sparom ningen gjennomsyrer alt som skjer. Alle ungdomfor å lakke neglene på hverandre. I sofaen ligger ei mene kan spørre alle voksne om alt, her samarbeider jente og taster på mobilen sin. vi på tvers. At elevene har mange felles arenaer der – Jeg er sliten, og da er det deilig å slappe av med de møtes gjør at de blir kjent, og da er plutselig ikke en kopp te, smiler hun. tiendeklassingene så skumle lenger, sier Eide. 4 laget rundt eleven temahefte-41