ÅPen kluBB: Barne- og ungdomsarbeider anne gartmann og elev Cecilie Fjærvoll i ungdomsklubbens kafé. – De tar det seriøst fordi de blir gitt ansvar. De kommer med tips og innspill til hvordan undervisningen kan bli bedre, og det er utrolig nyttig. Ofte er det veldig lite som skal til. Ingen gjør akkurat dette bedre enn oss, sier Mona Pünter, som understreker at et holistisk elevsyn farger alt de gjør på skolen. Det overordnede målet er å hindre frafall på videregående. I dag er antall elever fra Hovedgården som dropper ut av videregående halvert, men rektor har ikke tenkt å si seg fornøyd med det. Fullt fokus hver dag Tidligere var Hovedgården en versting når det gjaldt mobbing. En av fem elever ble mobbet; nå viser jevnlige undersøkelser at det forekommer, men sjelden. Skolen følger det forskningsbaserte mobbeprogrammet Zero, som de har tilpasset og gjort til sitt eget. Elevene må jobbe aktivt med problematikken flere ganger i året for å få den under huden, og alt tyder på at få elever blir plaget på skolen. Mona Pünter understreker at alle ansatte på skolen må jobbe med miljøet hver eneste time og hver bidige dag. Da skolens snuoperasjon var gjennomført og alt gikk på skinner, senket de voksne skuldrene og sa til hverandre at nå var elevene blitt så flinke, så nå kunne de tillate seg litt slakkere tøyler. – Vi merket kjapt at det ikke går, da sklir det ut med en gang. De voksne må involvere seg, over alt, hele tida. Vi er en liten skole og er avhengig av alle, fra vaktmester og rengjøringspersonale til assisterer og lærere, sier rektor Mona Pünter, finner fram en gul refleksvest og går for å ta sin tørn med å samle inn skitten oppvask i kantina. nOk Å gJØre: ungdomsklubben er åpen i midttimen. Fra venstre: robert kyllo og tobias Juuhl svensson. 6 laget rundt eleven temahefte-41