HOveDgårDeN UNgDOmsskOLe kaliber — mer enn en klubb Ungdomsklubben Kaliber er en viktig arena for elevene. Her lærer de helt andre ting enn i klasserommet. sPa: Jentene har sin egen lille spa-avdeling på ungdomsklubben. klubbleder lisa lærum Åslund (t.v.) slår av en prat mens ingrid Ballo og sara elise spilde lakker negler. – Dette er ungdommens eget sted, her er det de som bestemmer innholdet. Men vi legger til rette og passer på at de får noe annet enn skole, sier miljø arbeider Lisa Lærum Åslund. Hun er leder av ung domsklubben Kaliber som har lokaler i skolebyg ningen. De som jobber her var tidligere ansatt i kommunen, men nå er klubben blitt en del av skolen, og de ansatte har fått rektor som sjef. Psykisk helse – Nå har vi fått bedre kontakt med lærerne og det som skjer på skolen. Alle har fokus på psykisk helse, vi samarbeider og overlapper hverandre. Ulike yrkesgrupper ser forskjellige ting og finner løsninger sammen. Vi kan også velge andre veier og andre samarbeidspartnere enn skolens folk når det er naturlig, forteller Åslund, som understreker at klubben langt fra er noe SFO. Her driver de blant annet jobbtrening i egen kafé, setter i gang ulike kulturarrangementer og arrangerer DJkurs for jenter. Ungdommene kan ha bandøvelser, spille biljard eller lage film, for å nevne noe. – Vi har vår måte å jobbe på, vi blir kjent med elevene gjennom å gjøre ting sammen med dem, sier barne- og ungdomsarbeider Anne Gartmann, som i likhet med Åslund er medlem av Fagforbundet. Spiller på andre strenger – Vi er litt fristilt, vi setter jo ikke karakterer eller gir anmerkninger, understreker Åslund. – Men vi tar gjerne en prat, og fanger vi opp alvorlige ting, gir vi det videre. Helsesøster er en viktig person, men det hender vi må sende en bekymringsmelding til barnevernet, sier hun. De ansatte på Kaliber bruker mye tid på psykososialt arbeid, med et våkent blikk for typiske jenteproblemer. Av og til lager de egne opplegg for elever som trenger noe annet enn det rent faglige. Skolens elever kan være på klubben i midttimen, men mye foregår etter skoletid. Også i friminuttene kan de ta kontakt. – Det er godt for dem å ha flere voksne å spille på. Noen føler trygghet bare ved å stikke innom, kanskje fortelle litt om ting som ikke er så greit. Akkurat nå er det veldig rolig og fint i ungdomsgruppa, men sånt går litt i bølger, sier Anne Gartmann. < laget rundt eleven 7 temahefte-41