kreativ skole Susanne Andreassen er kontaktlærer i 10. klasse, og har jobbet på Hovedgården i fem år. — Her har vi frihet til å tenke nytt. Det er mye kreativitet i kollegiet og kort vei til rektor; hun er flink til å støtte den som vil prøve ut nye opplegg. Akkurat nå har vi en prøveordning uten karakterer i norsk, noe elevene setter pris på og har et reflektert forhold til. — Vi er gode på dialog med elevene. Fagplanen i norsk har elevene laget selv, etter visse retningslinjer, og da blir jeg som lærer glad når de velger Ibsen, for det gjør de faktisk. — Jeg har tro på at skolen må få med elevene på dannelsesprosessen. De skal lære demokrati og delta i debatter. Derfor er det viktig at de får være med og bestemme, og da må vi starte allerede i åttende. 8 laget rundt eleven temahefte-41