HOveDgårDeN UNgDOmsskOLe uten mat og drikke... Kantina er skolens hjerte. Her omgås elever og lærere i en uformell atmosfære, men det er også et pedagogisk opplegg rundt matlaging, salg og servering. – Det er blitt en helt annen ro på skolen etter at vi fikk kantina, sier rektor Mona Pünter, og under streker at det er sunn hjerneføde som serveres her. Lærerne er aktivt til stede i lunsjen, de vasker bord, setter opp stoler, rydder og holder orden. Ikke minst prater de med elevene og blir kjent på en helt annen måte enn i klasserommet. Rundt halvparten av elevene har abonnement og spiser daglig i kantina, men de kan også handle fritt eller spise matpakka her. Kantina drives som en elevbedrift med tjue ansatte som har søkt jobb og blitt intervjuet og ansatt etter alle kunstens regler. Her lærer de matlaging, hygiene og økonomisk styring. elevBedriFt: kantina drives av elevene, men det er kokken som er sjefen på kjøkkenet. Fra venstre: Ole diinhoff, andreas torres Heyerdahl, albert Methi og Oliver kaarmo. Ansvar gir status – Jeg ser at elevene trives her, sier kokk Ole Diinhoff. – Foreldre forteller at ungene deres knapt har tid til å være hjemme når de er syke; de vil på jobb. De tar ansvar, og det gir status. Jeg ser det på dem når de er nedfor. Da snakker jeg med dem, fleiper litt, får dem på rett kjøl. Vi får glade elever; alle som går her nå er flotte ungdommer. Bidrar på ulike måter Ved et bord finner vi elevrådsleder Lotta Baalerud. Hun og venninnene bekrefter at kantina er viktig, men det er mange flere grunner til at de trives på skolen. – Vi har veldig mye medbestemmelse, vi får være med og påvirke vår egen hverdag. Vi evaluerer opplegg og bidrar til ulike måter å jobbe på. Det gjør oss mer fornøyd enn elever på mange andre skoler, sier Baalerud. — vi er med i gjengen — Vi føler at vi er en del av et team, sier Eli Mathiesen, fagarbeider i renhold. Kollegene Marta Solberg og Nancy Vik Torgersen nikker. De slår gjerne av en prat med elevene, de har til og med hatt strikkekurs i midttimen, på forslag fra rektor som la merke til at det ble produsert fine strikkeplagg på pauserommet. Det hender elever stikker innom, de vet at døra alltid er åpen. — Alle voksne på skolen er med i fellesskapet, vi føler at vi blir godt tatt vare på. Vi tre har jobbet her mellom tjue og tretti år og merker godt forskjell på før og nå. Nå er det rolig i gangene her, sier Marta Solberg. At elevene setter pris på bøtteballetten, som de tre kollegene kaller seg, er Den gylne kost et bevis på. Den er en gave fra takknemlige elever, som har pyntet kosten med tre sløyfer, en til hver av damene. laget rundt eleven 9 temahefte-41