LOFsrUD skOLe mer på biblioteket med klasser eller hun besøker klassene og har bokpresentasjoner. Hartander kjenner elevene og deres styrker og svakheter og kan finne fram til riktig litteratur. – Alle på skolen skal ha en lesebok. Det er viktig med en god kommunikasjon med læreren for å vite hvilket nivå de enkelte elevene er på, slik at de ikke låner med seg for vanskelige bøker. Det kan se kult ut med en tjukk Ringenes Herre-bok, men hvis de ikke kan lese den, hjelper det så lite. – Hos oss ligger vi i snitt på 7–8 bøker pr. elev i året. Og i løpet av en dag vil jeg tro at det er minst 100 som er innom, mener Hartander. Speilbilde av verden Hartander stortrives på den multikulturelle Lofsrud skole. – Skolen gjenspeiler verden og det er bra for elevene senere. Være seg de skal jobbe i butikk eller som leger, så møter de et flerkulturelt miljø. For elevene som kommer rett fra mottaksklasser, er det en utfordring å finne lette bøker med ungdoms- og voksenproblematikk. Hun har forsøkt å låne bøker fra det flerspråklige bibliotek på Deichman, men ettersom disse elevene ikke leser videre på morsmålet sitt, har hun sluttet med det. Lærer bort teknovett Som en voksen som verken skal vurdere eller sette karakterer, opplever hun at noen av elevene finner det trygt å snakke med henne. – Det er to rådgivere her på skolen som jeg samarbeider med, hvis det elevene kommer med er veldig alvorlig, sier hun. Hartander har laget et nettvettskurs for foreldrene til 8. klassingene som begynner på skolen. Alle skoler har mobbeplaner, og Lofsrud skole har også hatt episoder hvor konflikter har eskalert på nett. Derfor er hun opptatt av balansen mellom sunn fornuft og en sunn skepsis til hva som fins på nettet. – Det er viktig å ikke få teknofrykt. Å bruke nettet riktig, handler mye om folkeskikk. Lese- og diskusjonsgrupper Noen elever er sterkere motivert enn andre. Disse får tilbud om å være med og lese bøker i lesegrupper på biblioteket. Dette er frivillig og tilpasset elevene. Fire elever i 8. klasse – Danish, Jonathan, Hedda og Whail – har nettopp startet på I morgen er alt mørkt av Sigbjørn Mostue. – Vi møtes en gang i uka i en skoletime. Planen er å lese litt hver gang og diskutere. Problemet er at boka er så spennende at noen leser den ut med én gang, og andre leser mye lenger enn vi skal, og vi kan jo ikke snakke om boka slik at vi røper slutten, smiler Hartander. I lesegruppene skal leselysten vekkes og bøkene diskuteres. I fjor leste hun Tørk aldri tårer uten hansker av Jonas Gardell sammen med 10. klasse. – Elevene var rystet over hvordan folk ble behandlet. Vi diskuterte hiv og aids og seksualmoral. Det var tematisk tøft, men leser de en slik bok sammen med en voksen, kan vi snakke om det de lurer på og få til veldig gode samtaler. Det eneste nærbiblioteket Det fins ikke andre nærbibliotek på Mortensrud. Da må elevene til en annen skole hvor det er et kombi nasjonsbibliotek. Ellers er det bibliotek på Holmlia, Bøler og Lambertseter. – Jeg ser at skolebiblioteket fort blir folkebiblioteket. Det er hit de kommer for å søke etter informasjon og lete etter bøker, sier Mette Hartander. < laget rundt eleven 13 FOtBallFrelst: daniel trenger hjelp til å finne skikkelig fotballitteratur til en skoleoppgave. skolebibliotekar Mette Hartander vet hvor hun skal lete. ettertraktet: køen foran biblioteket bygger seg opp før bibliotekar Mette Hartander låser opp etter matpausa. temahefte-41