BOk i sentruM: skolebibliotekarene er viktig for å utvikle elevenes leseferdigheter. en viktig ressurs Gode skolebiblioteker styrker elevenes leseferdigheter gjennom systematisk arbeid med lesing. Og gode lesere gir grunnlaget for all læring. – Skolebibliotekarene brukes til mer enn å passe på bøker. De møter elevene uten å vurdere dem. I tillegg til å fremme elevenes læring, støtter og inspirerer de lærernes pedagogiske arbeid, sier Mari Hopland, leder for Norsk Bibliotekforening Skole. Retten til skolebibliotek En statistikk fra 2014 viser at skolebibliotek har en bemanning på tre timer hver uke og et utlån på 14 bøker pr. elev pr. år. Tallene fra videregående skoler er høyere. – Oslo og Akershus drar opp snittet. De har ni og sju timer pr. skole pr. uke, sier Hopland, som påpeker at selv om elevene har krav på tilgang til særskilt tilrettelagte skolebibliotek, er det ingen presisering i lovverket. Skolebibliotekaren jobber med å utvikle elevenes leseferdigheter og øvrige læringsmål i henhold til kunnskapsløftet. Dette skjer ved hjelp av boksamlingen, god kjennskap til litteratur, formidling av litteratur og kulturopplevelser, så vel som veiledning i informasjonshåndtering på nett. Kritiske lesere – Særlig i grunnskolen er fokus på lesing og leselyst det aller viktigste i skolebibliotekene. God tilgang på tilpasset litteratur er utrolig viktig i leseopplæringen, og grunnskolebibliotekene jobber i stor grad med lesing, sier Hopland. Hun forteller at i videregående skole jobber skolebiblioteket mest med å gjøre elevene til kritiske lesere på både papir og nett. 14 temahefte-41