et flerkulturelt samfunn trenger en ny pedagogikk et flerkulturelt samfunn trenger en ny pedagogikk FOkusskOle: verdensmester’n i larvik er en mottaksskole for barn av flyktninger og innvandrere. skolen samarbeider tett med naFO. – Skolen er den eneste felles arenaen der vi kan nå alle barn. Det er i klasserommene vi kan bygge en ny fortelling om Norge og hva det vil si å være norsk, sier Fikria Akkouh, rådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Tekst: ELLEN STAI Foto: WERNER JUVIK – En pedagogikk for språklige minoriteter burde være en integrert del av lærerutdanningen og inngå som en del av fagbrevet til ungdomsarbeidere i barnehagene, sier Fikria Akkouh. Hun får støtte av kollega Gro Standnes som har erfaring fra feltet siden 1974. – Gode metoder i norsk som andrespråk er helt nødvendig for at elever med andre morsmål skal lære norsk. Pedagoger som skal lære bort norsk til elever som ikke kan språket fra før, trenger annerledes kompetanse enn lærere som gir norskopplæring til elever med norsk som morsmål, understreker hun. NAFO har fokus på økt kompetanse i språkopplæring som et viktig bidrag til en god, flerkulturell skole. Senteret arrangerer ulike nasjonale og regionale samlinger og kurs og gir faglige forelesninger, der de blant annet forklarer hva det er å jobbe flerkulturelt og hvordan man kan gjøre det. Vestfold er et forbilde Fokusvirksomheter som Verdensmester´n i Larvik er senterets forlengede arm. Skoler og barnehager får 16 laget rundt eleven temahefte-41