HJelPen er nÆr: Barne- og ungdomsarbeider Haifa ayoub er fra syria og får god bruk for arabisk nå som stadig flere flyktninger fra hjemlandet hennes kommer til norge. Hele verden på én skole Verdensmester’n mottakskole i Larvik favner barn og unge fra hele verden. Noen har fått opphold i Norge, andre flyktet nylig for livet, mens noen er fra EØS-land som Spania og Nederland. Tekst: ELLEN STAI Foto: WERNER JUVIK Det trengs mange språkmektige hjelpere når undervisningen går på norsk fra dag én. – Hva heter denne, spør lærer Siri Løkka. Jenta med den svarte hijaben svarer litt nølende, og Løkka nikker oppmuntrende. – Akkurat, bakebolle. Kanskje du burde skylle den litt? På skolekjøkkenet hersker samme kaotiske kreativitet som på skolekjøkkener ellers i landet. Men Verdensmester’n er ikke helt som andre skoler. Nye elever tas opp året rundt. De lærer grunnleggende norsk i alle fag, før de etter ett eller to år overføres til nærskolen sin. På Verdensmester’n snakkes det 27 språk. I tillegg til den norske lærerstaben har skolen 16 tospråklige lærere og sju assistenter, hvor av seks er tospråklige. Flere av dem har lærerutdannelse fra hjemlandet. Miljøarbeiderne kan kodene – Rase, religion og politikk er ikke noe tema på denne skolen. Her er vi opptatt av vennskap og sosial kompetanse, sier rektor Else Marit Bjerknes. Lærerne vet godt at mange elever har tung bagasje. Flere har mistet begge foreldrene i krig og har tatt seg frem til det kalde landet øverst i Europa på egen hånd. – Vi spør ikke, vi er her for at de skal lære mest mulig, understreker Bjerknes. – Men på en skole som vår spiller miljøarbeidere og assistenter en veldig viktig rolle. De kan barnas språk og kjenner kodene i landet de kommer fra, så de får historiene vi ikke får. Det er helt avgjørende for elevene at de har en voksen de kan henvende seg til på sitt eget språk, ikke minst når de har noe vanskelig de trenger å dele. Larvik viser vei Verdensmester’n har eksistert som mottaksskole i 25 år, og har nå rekordmange 76 elever. Nylig ble det startet et mottak for mindreårige asylsøkere i Larvik. Barn i mottak har krav på skolegang, så dem må skolen også finne plass til. 18 laget rundt eleven temahefte-41