FLerkULtUreLL OppLærINg – Larvik er helt i norgestoppen når det gjelder å integrere og skaffe jobb til flyktninger, og har systemer for hele familien. Det er egne tilbud rettet mot mor og barn og gode opplæringstilbud til barn og voksne, forteller sosiallærer Inger Bente Stene. – Elevene våre er veldig glad for å få gå på skole, fordi mange har mistet mye skolegang. Vi har også gutter på 15–16 år fra Afghanistan som aldri har gått på skole, forteller Bente Stene. – Sosiale kompetanse er viktig for god integrering. På skolen møter de venner og er omgitt av hyggelige voksne som vil dem vel. Når de er her kan de glemme alt som er vanskelig i noen timer, sier hun, og forteller om en gutt som gråt av glede da han fikk en blyant i hånden. Han hadde aldri trodd han skulle få mulighet til å gå på skole igjen. – Det hender at barn har familie som blir drept i Syria eller drukner i Middelhavet, så vi er opptatt av å lage den tida de er på skolen, akkurat nå, best mulig, sier Stene. Stort behov for arabisk I klasserommet til lærer Trine Gulvik og assistent Haifa Ayoub sitter ivrige åtte-niåringer og strever med å få tunga med på uvante, norske lyder. – Tran, sier de i kor. – Hva er det? spør Gulvik. Noen har tydeligvis hatt nærkontakt med inn holdet i flaska som vises på skjermen oppe ved tavla. – Det er vondt! – Ja, det er kjempevondt, smiler Gulvik, mens Haifa Ayoub oversetter til arabisk for noen av de ferskeste elevene. Ayoub er fra Syria, men har tatt utdanning som barneog ungdomsarbeider i Norge og er medlem av Fagforbundet. – Det er stort behov for oss som kan arabisk nå. Jeg har bodd 13 år i Norge, og bruker både norsk og arabisk hver dag sammen med elevene. Jeg trives veldig godt med å bruke hele meg, sier Haifa Ayoub. Hun jobber både i skolen og på SFO, og etter skoletid gir hun leksehjelp. I klasserommet ved siden av er unge gutter fra flere kontinenter i full sving med å lære brøkregning på norsk. Lærer Rune Fremming blir assistert av lærer Hiam Al-Shirot fra Syria og miljøarbeider Yusuf Gulled fra Somalia. De går fra pult til pult, oversetter og forklarer begreper og algoritmer. Jobber med hjertet – Vi bruker morsmålet så de kan forstå de norske begrepene, sier Al-Shirot. Hun er lærerutdannet fra Syria og har tatt videreutdanning i Norge. Shirot har bidratt til å utvikle undervisningsopplegg som også andre skoler kan bruke, og på fritida jobber hun som frivillig med integrering av flyktninger i Larvik. Miljøarbeider Yusuf Gulled snakker både somalisk, arabisk, engelsk og fransk. I tillegg til jobben i klasserommet bistår han og tilrettelegger for skolens elevråd. – Jeg vet hvordan det er å være ny i dette landet. Det er viktig for meg å være en rollemodell for elevene. Språk skaper tillit. Jeg trives veldig godt her fordi jeg får jobbe med hjertet, ikke bare hodet, sier Yusuf Gulled. HYggelig arBeidsPlass: rektor else Marit Bjerknes (t.v.) og sosiallærer inger Bente stene synes det er fantastisk å se gleden hos barn som endelig får gå på skolen igjen. viktige FOrBilder: Med sin bakgrunn og språkkunnskaper er miljøarbeider Yusuf gulled og lærer Hiam al-shirot nøkkelpersoner ved verdensmester’n skole. laget rundt eleven 19 temahefte-41