maNge yrker I skOLeN kjelsås skole – en allsidig arbeidsplass kjelsås er en barneskole i Oslo. den har i overkant av 750 elever fordelt på sju klassetrinn. skolen har en ny fleridrettshall og to barnehager integrert i bygget. Skolen tilbyr aktivitetsskole før og etter skoletid for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Skolen har en egen klasse for barn med autisme, med elever fra hele Oslo, og i tillegg en friluftslivgruppe for barn som trenger å være mye i aktivitet. Antall ansatte er 125 (aktivitetsskolen medregnet). 60 av disse er pedagoger pedagoger, mens over halvparten av de ansatte har andre yrker, som barne- og ungdomsarbeidere, merkantile yrker, helsesøster, renholdere, tekniske yrker innenfor både byggdrift og datateknikk og ansatte uten formalkompetanse. Rektor er Mette Rasmussen. maNge yrker I skOLeN kjelsås skole – en allsidig arbeidsplass kjelsås er en barneskole i Oslo. den har i overkant av 750 elever fordelt på sju klassetrinn. skolen har en ny fleridrettshall og to barnehager integrert i bygget. Skolen tilbyr aktivitetsskole før og etter skoletid for barn fra 1. til 4. trinn, og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Skolen har en egen klasse for barn med autisme, med elever fra hele Oslo, og i tillegg en friluftslivgruppe for barn som trenger å være mye i aktivitet. Antall ansatte er 125 (aktivitetsskolen medregnet). 60 av disse er pedagoger pedagoger, mens over halvparten av de ansatte har andre yrker, som barne- og ungdomsarbeidere, merkantile yrker, helsesøster, renholdere, tekniske yrker innenfor både byggdrift og datateknikk og ansatte uten formalkompetanse. Rektor er Mette Rasmussen. Over: Mailin Wiig (36) er barne- og ungdomsarbeider og baseleder for 3. trinn, og Hanne Mollekleiv (19) er vikarinnkaller og aktivitetsskoleansatt. til HØYre: Mads eide (35) er it-ansvarlig. Helt til HØYre: elin nilsen (63) er avdelingsleder, med hovedansvar for barn med særskilte behov. 20 laget rundt eleven temahefte-41