Ny gIv Helt til venstre: Jerôme alary (43) er driftsleder ved skolen. til venstre: anne Marte aasen (28) er helsesøster. laget rundt eleven 21 temahefte-41