signering: Mette Henriksen aas skriver under på Partnerskap mot mobbing. (Foto: kjetil vevle) sammen mot mobbing Regjeringen startet nyåret med å lansere et nytt partnerskap mot mobbing i barnehager og skoler. Det er første gangen barnehagene trekkes inn i dette arbeidet. Tekst og foto: BENTE BOLSTAD – Det er vanskelig å måle mobbingen av barn. Vi har elevundersøkelsen, som har sine svakheter, men som viser at barn har fått det gradvis bedre. Antall vedtak hos fylkesmannen tyder på det samme. Men det er viktig å huske på at de fleste norske barn har et godt læringsmiljø, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl (Høyre). Arbeidet mot mobbing i skolen ble startet av Bondevik-regjeringen i 2002, og har blitt videreført av alle regjeringer siden. Jordahl mener den forrige regjeringen gjorde et godt arbeid gjennom Djupedalutvalget. – Men dette utvalget hadde aldri barnehagene med i sitt mandat. Vi mener at antimobbearbeidet i barnehagene er en minst like viktig som det i skolene. Avtalen forplikter Regjeringen har samlet viktige aktører i Partnerskap mot mobbing. De som har undertegnet denne avtalen spenner fra fagforeninger og arbeidsgivere, til elev- og foreldreorganisasjoner. Fagforbundet er blant dem som har signert. – Alle som har undertegnet skal ha et mer forpliktende ansvar i arbeidet mot mobbing. Faggruppene som deltar i barns liv og ser hvordan hverdagen er der ute i skoler og barnehager, skal være oppmerksomme når de ser at noe ikke er bra. De skal si fra. Hele kollegiet skal jobbe forebyggende, sier Jordahl. Fagforbundets medlemmer – Blant de voksenpersonene som er i kontakt med barna, er mange medlemmer av Fagforbundet. Sær lig på barnehagesiden nytter det ikke å gjøre en innsats mot mobbing uten at assistentene og barneog ungdomsarbeiderne trekkes med i dette arbeidet. Også de ansatte i skolefritidsordningene ser barna. De som arbeider med barn med spesielle behov, må 22 temahefte-41