laget rundt eleven 25 < sUNNDaL skOLe – Miljøteamet er limet i skolesamfunnet. Det fanger opp signalene og vet hva som foregår i elevgruppa, sier Dagny Strand Bachmann, lærer og leder av teamet som har ansvar for spesialpedagogikk ved Sunnland skole. Hun har vært på skolen siden 1978, og fulgt utviklingen fra de fikk sin første miljøarbeider i -98. I dag er de et team på fire: En barne- og ung- domsarbeider, to barnevernspedagoger og en verne- pleier. – Miljøteamet jobber på en annen måte. De er mye i kantina, men er også med på spespedtiltak. De kjenner skolesystemet godt, snakker med alle og etablerer fort kontakt. Det er veldig fint for oss lærere å kunne få råd av andre yrkesgrupper som kjenner elevene, understreker Bachmann. Usynlige hjelpere – Både miljøteamet og lærerne har et veldig godt blikk På parti med elevene Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, sier et afrikansk ordtak. Sunnland skole i Trondheim har invitert flere yrkesgrupper inn. Miljøteamet følger med på det som skjer blant elevene og sørger for at alle blir sett. Tekst: ELLEN STAI Foto: OLE MORTEN MELGÅRD lagarBeid: elevene på sunnland skole har mange voksne fra ulike yrkesgrupper som ser dem og kan tre støttende til når det trengs. Her representert ved vernepleier linda Harli (f.v.), lærer dagny strand Bachmann, barnevernspedagogene iris Overgaard og ida strømsnes aagård og rektor tore Fredlund. < sUNNDaL skOLe – Miljøteamet er limet i skolesamfunnet. Det fanger opp signalene og vet hva som foregår i elevgruppa, sier Dagny Strand Bachmann, lærer og leder av teamet som har ansvar for spesialpedagogikk ved Sunnland skole. Hun har vært på skolen siden 1978, og fulgt utviklingen fra de fikk sin første miljøarbeider i -98. I dag er de et team på fire: En barne- og ung- domsarbeider, to barnevernspedagoger og en verne- pleier. – Miljøteamet jobber på en annen måte. De er mye i kantina, men er også med på spespedtiltak. De kjenner skolesystemet godt, snakker med alle og etablerer fort kontakt. Det er veldig fint for oss lærere å kunne få råd av andre yrkesgrupper som kjenner elevene, understreker Bachmann. Usynlige hjelpere – Både miljøteamet og lærerne har et veldig godt blikk På parti med elevene Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, sier et afrikansk ordtak. Sunnland skole i Trondheim har invitert flere yrkesgrupper inn. Miljøteamet følger med på det som skjer blant elevene og sørger for at alle blir sett. Tekst: ELLEN STAI Foto: OLE MORTEN MELGÅRD lagarBeid: elevene på sunnland skole har mange voksne fra ulike yrkesgrupper som ser dem og kan tre støttende til når det trengs. Her representert ved vernepleier linda Harli (f.v.), lærer dagny strand Bachmann, barnevernspedagogene iris Overgaard og ida strømsnes aagård og rektor tore Fredlund. temahefte-41