FagLIg INNspILL varemerke som beviselig vil gjøre all undervisning mye bedre, både for elevene, for skolen som læringsarena og for lokalsamfunnet. Gjennom undervisning i og gjennom estetiske fag vil vi kunne utdanne unge mennesker med nyskapende tanker, kreative hjerner og med en økt entusiasme for læring og for livet. Og om vi likevel ikke greier dette kulturelle kunnskapsløftet, kan vi alltids trøste oss med Bruce Springsteens ord om læringsutbytte: «We learned more from a three minute record, than we ever learned in school.» Hans Ole rian er leder av Musikernes fellesorganisasjon We learned more from a three minute record, than we ever learned in school. Bruce Springsteen temahefte-41