BOrdtennis Med gJester: geir Hovard andresen spiller bordtennis med emil nordheim som er på besøk. vardø videregående skole studieretninger Studiespesialisering, VG 2 og VG 3 Realfag, VG 2 og VG 3 Språk, samfunnsfag og økonomi, VG 1 Restaurant og matfag, VG 1 Teknikk og industriell produksjon, VG 2 Matfag, VG 2 Kokk- og Servitørfag og VG 2 IKTservicefag. Totalt ca. 100 skoleelever. Tilbyr voksenopplæring og andre kurs. Vardø vgs. driver også Digforsk AS på vegne av Universitetet i Oslo. internatordningen Hybelordningen huser totalt 27 elever. Lunsj og middag på hverdager er inkludert i husleia. Felles TV- og oppholdsrom, trimrom, bordtennis, biljard, badstue, internett og kabel-TV. To miljøarbeidere i 50 prosentstillinger. En kantineansatt. Felles vaktmester- og rengjøringstjeneste med Vardø vgs. alle trives på «slogen» Trivsel og nære tilknytninger er stikkord blant både elever og miljøarbeidere på internatet til Vardø videregående skole. Her bor 27 av skolens om lag 100 elever. Tekst og foto: DAN TORE JøRGENSEN Morten Wilhelmsen har vært miljøarbeider på skolen i rundt 13 år. Han er en av to som arbeider med dette i halv stilling. Jobben foregår som regel på etter middager, kveldstid og i helger, og hovedoppgaven er å være til stede og skape trygghet for elevene. Wilhelmsen forteller at stor sett alle som kommer hit trives. Selv de som ikke har hatt Vardø som førstevalg, liker seg her. Og byen har da også ord på seg for å være et godt sted å gå på skole. – Mange foreldre ønsker barna sin hit, nettopp på grunn av den tryggheten og nærheten elevene har til hverandre og til miljøarbeiderne. Livet på «Slogen» Hovedbygget som også inneholder kantina, huser de fleste elevene. Til daglig kalles bygget for «Slogen» ettersom det fra gammelt av huset elever ved fiskeri fagskolen. I kantina får beboerne to måltider på hverdager, inkludert i husleia. Ellers fins det felles TV-og oppholdsrom, trimrom, bordtennis, biljard, badstue, internett og kabel-TV. På «Slogen» ser det ut som om trivsel er satt i høysetet. Beboerne skryter av de ansatte og de ansatte skryter av beboerne. Wilhelmsen sier også at det er svært få klager på støy eller høy musikk, og hærverk er så godt som fraværende. Elevene har tillit til miljøarbeiderne, og kan snakke med dem om løst og fast uten at det kommer videre til foreldrene. – Vi har jo en viss taushetsplikt, og det er mange hemmeligheter som foreldrene ikke vet om, sier Wilhelmsen med et glimt i øyet. Årets kull er topp Randi Suorza er den andre miljøarbeideren på internatet. Hun har 35 års erfaring på «Slogen» – 20 år i kantina og 15 år som miljøarbeider. Når hun er på jobb i helgene, prøver hun i stor grad å etterkomme beboernes matønsker, selv om biff blir litt i dyreste laget. Hun avslører også at det ikke er alle tenåringer som kan lage mat, så det blir ofte at hun ordner opp. – Det kan være store variasjoner mellom kullene på internatet, og i år er beboerne spesielt snille og hyggelige, smiler hun. Vardø har i lang tid manglet ungdomsklubb, og «Slogen» har i så måte blitt en slags klubb hvor også 30 laget rundt eleven temahefte-41